Dette skyter vi om

 

Baneåpning                                                                 Damenes pokal XII


Underavdelingenes vandrepremie VI                            Dugleikskruset

Klubbmesterkruset                                                      Skarpskytterkruset

                  
Erterkongens vandrekjede                                            Skytterhøvding                       
Østrecupen                     Baneavslutning / Vennskapspokalen /Vandrekjede kl. 1                                 

Baneåpning  tilbake

Skytesesongen innledes med flaggheising og at styreleder skyter åpningsskuddet  (eller noen utpekt av lederen). Videre skytes en klasse (15-skudden). For både 100m og 200m teller skytingen som 1.avdeling av Åpningsfatene. Åpningsfatene gis til de klassevise sammenlagte vinnerne av 1. og 2. avdeling. 2. avdeling skytes i forbindelse med baneavslutningen.Damenes pokal XII   tilbake

Program: 
5 skudd kne og 5 skudd liggende + 1 grunnlag og 1 omgang mot normalskive på 200m.

Pokalen må vinnes tre ganger for å bli til odel og eie. En og samme skytter kan ikke erobre pokalen mer enn en gang. (Tidligere vinnere av Damenes pokal er: Olaf Sletten (1920), Willy Røgeberg (1934), Halvor Kongsjorden (1946), Odd Sannes (1952), Kjell Skøien (1962), Finn Amundsen (1965), Magne Landrø (1972), Torgeir Talleraas (1983), Ivar Bakk (1989), Karl-H. Fossmann (1997) og Jan Håkon Jørgensen (2005)).

Pokalen deles ut på årets Erterfest og forutsetningen for å skyte om pokalen er: Vinneren må enten selv delta på Erterfesten eller skaffe stedfortreder, som på hans vegne kan motta pokalen. Mottakeren takker damene ved å holde «Damenes tale».

 

Vunnet av:

2006    Arne Grøtting              293

2007    Arne Grøtting              289

2008    Tor Martin Saur           291

2009    Ingen deltagere

2010    Øivind Mørk                289

2011    Lars Bugge                  296

2012    Bjarne Muri                 298

2013    Lars Bugge                  296

2014    Sverre Brovoll             296

2015    Helge Norberg             298

2016    Kurt Eirik Bekkevold   296

2017    Helge Norberg             296
2018    Bjarne Muri                 295

2019     Kurt Eirik Bekkevold    293

 

Underavdelingenes vandrepremie VII???         tilbake

Det er ikke besluttet om det skal settes opp en pokal nr. 7

Program: 
15 skudd i 3 stillinger mot normalskive på 200 meter.

Respitt: 
R / ER                 23 poeng
Klasse 1             23 poeng
Klasse 2             15 poeng
Klasse 3               8 poeng
Klasse 4               3 poeng
Klasse V55          3 poeng
Klasse 5               0 poeng

Klasse junior har respitt til den klassen de må bruke ved deltagelse som senior på åpne stevner. Ingen kan få mer enn 148 poeng med respitt. I tilfelle lik poengsum, vinner den som har minst respitt. Hvis lik respitt, vinner den som har flest poeng i stående stilling, dernest knestående. Er det fremdeles likt, forlanges omskyting.

Pokalen må vinnes tre ganger. Én og samme skytter kan ikke erobre premien mer enn én gang. Tidligere vinnere er Odd Sannes (1956), Magne Landrø (1959), Rune Landrø (1976), Øivind Mørk (1995), Jan Håkon Jørgensen (2008) og Kurt Eirik Bekkevold (2019).

 

Vunnet av:

 

 

Dugleikskruset III   tilbake

Program:     
5 skudd stående på 3 min., 5 skudd kne på   2 min., 5 skudd kne på 2 min.,10 skudd liggende på 2 min. Til sammen 25 tellende skudd, mot normalskive på 200m.

Ved poenglikhet teller seriene i den rekkefølge de er skutt. Hvis fortsatt likhet, telles tiere, niere osv. Hvis fortsatt likhet foretas omskyting av omgang inntil avgjørelse foreligger.

Pokalen vinnes til odel og eie av den skytteren som først oppnår 3 napp i pokalen. Tidligere vinnere er Jan Håkon Jørgensen (2011) og Nils Thomas Valand (2015).


Vunnet av:
2016    Endre Hagelund           247

2017    Kurt Eirik Bekkevold   247

2018    Nils Thomas Valand     247

2019     Tore Johansen              241

 

Klubbmesterskap bane      tilbake

Det skytes et 25-skudds program  med en avsluttende omgang, for de klassene som har omgang i sitt program. Det deles ut medaljer etter lagets gjeldende regler. Kl. 3-5 skyter også om Klubbmesterkruset.

 

Klubbmester 

Pokalen vinnes til odel og eie av første skytter som oppnår tre napp i pokalen. Tidligere vinnere er Kurt Eirik Bekkevold (2010), Bjarne Muri (2013) og Nils Thomas Valand (2016)

Vunnet av:
2017    Bjarne Muri     341
2018    Bjarne Muri      346
2019     Helge Norberg  343

 

Skarpskytterkruset III    tilbake

Program:
Det samme som til Det Militære Skarpskyttermerke: 5 enkeltskudd knestående og en hurtigserie på 5 skudd liggende på 25 sekunder. Vanlig rangering ved poenglikhet. Ved fortsatt likhet blir det omskyting. Kruset må vinnes tre ganger for å bli til odel og eie. Tidligere vunnet av Stein Heggen (2004) og Bjarne Muri (2014).

Vunnet av:
2015    Kurt Eirik Bekkevold   100/10
2016    Lars Bugge                    97/10
2017    Arild Båheim               100/10
2018    Stein Heggen                 98/10
2019     Stein Heggen               100/10

 

Erterkongens vandrekjede (evigvandrende)   tilbake

Program: 
5 skudd liggende mot 200 meter. 20 – delt skive. Det er en forutsetning for å få delta i skytingen om Erterkongens vandrekjede at man senere deltar på Erterfesten. Vinner blir årets Erterkonge og får æren av å holde Erterkongens tale på Erterfesten.

 

Vunnet av:

1916  Johs. Olsen

97

1955 Erik Stabben

97

1988  Rune Sørlie

98

1917  O.A. Jensen

87

1956  Asbjørn Syvertsen

98

1989 Bjørn Granberg

98

1918  Ingv. Bergan

92

1957  Kjell Skøien

95

1990  Karl-H. Fossmann

98

1919  Isak Engh

88

1958  Oskar Bang

96

1991 Stein Heggen

98

1920  A. Auraas

98

1959  Gunnar Ingebretsen

97

1992  Karl-H. Fossmann

99

1921 Isak Engh

94

1960  Johan Taraldrud

95

1993  Bjørn Nybakken

99

1922  Ivar Onstad

95

1961  Ragnar Tufte

96

1994  Karl-H. Fossmann

98

1923  Olav Rostad

92

1962  Kjell Skøien

96

1995  Anders Skafløtten

98

1924  Ole Lunnan

94

1963  Finn Amundsen

96

1996  Magne Landrø

99

1925  Reidar Musli

92

1964  Tor Gundersen

96

1997  Oddbjørn Nyhagen

99

1926  Rolf Bergersen

94

1965  Jan Berger

97

1998  Stein Heggen

98

1927  Reidar Musli

94

1966  Per Amundsen

95

1999  Stein Heggen

100

1928  Otto M. Olsen

94

1967  Magne Landrø

98

2000  Arne Grøtting

98

1929  G.H. Kongsjorden

91

1968  Arne Engejordet

98

2001  Per Ola Vestbekken

99

1930  Isak Engh

91

1969  Rune Brodahl

95

2002  Stein Heggen

99

1931  Ole Hageløkken

94

1970  Willy Edvardsen

97

2003 Oddbjørn Nyhagen

100

1932  Erling Raftevold

92

1971  Terje Murberg

96

2004 Jan Håkon Jørgensen

100

1933  Otto M. Olsen

94

1972  Ola Krogstad

97

2005 Eivind Rørhuus-Øie

100

1934  Mauritz Amundsen

93

1973  Knut Wedum

97

2006 Arild Båheim

100

1935  Erling Raftevold

94

1974  Knut Wedum

96

2007 Øivind Mørk

99

1936  Halvor Kongsjorden

95

1975  Gunnar Ingebretsen

98

2008 Kurt E. Bekkevold

98

1937  Erling Raftevold

96

1976  Gunnar Ingebretsen

96

2009 Kurt E. Bekkevold

99

1938  G.H. Kongsjorden

97

1977  Torgeir Talleraas

96

2010 Lars Bugge

100

1939 Asbjørn Syvertsen

100

1978  Jan Berger

98

2011 Stein Heggen

100

1946  Haakon Aasnæs

96

1979  Helge Heggen

98

2012 Arne Grøtting

100

1947  Johan Støkke

92

1980  Arne Hagen

98

2013 Christian Y. Sæther

100

1948  Arne Sannum

96

1981  Torgeir Talleraas

99

2014 Stein Heggen

98

1949  Willy Røgeberg

96

1982  Torgeir Talleraas

97

2015 Kurt Eirik Bekkevold

98

1950  Odd Sannes

98

1983  Tore Wethal

97

2016 Lars Bugge

99

1951  Tore Skredegård

99

1984  Rune Sørlie

96

2017 Sverre Brovoll

98

1952  Odd Karlsen

95

1985  Øivind Mørk

97

2018 Arne Grøtting

98

1953  Oddvar Hauger

97

1986  Rune Sørlie

100

2018 Sondre Ravnanger

99

1954  Eilert Kjelstad

97

1987  Magne Landrø

96


Baneavslutning     tilbake

På baneavslutning skytes det en klasse (15-skudden). Alle som stiller opp tar med seg en gavepremie (verdiområde ca. 50,-), som legges ut på ett premiebord for 200m og ett for 100m. Skytter med beste poengsum på 100m får velge først, så følger skytter med nest beste poengsum. Tilsvarende gjelder for 200m.

Skyteresultatene både for 100m og 200m teller med i en lagkonkurranse hvor lagets representanter leder hvert sitt lag. Videre fordelingen av lagene bestemmes ved trekning, hvor det legges opp til en beste mulig klassevis spredning.

Skytingen teller også som 2.avdeling av Åpningsfatene. De som skyter kl. 3-5 programmet skyter også om den evigvandrende Vennskapspokalen. Kl.1 skyter om et evigvandrende Vandrekjede.

Etter skytingen er det premieutdeling og bevertning inne i skytterhuset.

Vennskapspokalen (evigvandrende)

Program:      
5 skudd liggende på 1½ min, 5 skudd stående på 3 min og 5 skudd kne på 2 min. Avstand 200m, normalskive. Tilfaller beste skytter i klasse 3-5 på baneavslutningen.

 

Vunnet av:

1930 O. J. Holter                 145

1964 Kjell Skøien            143

1992 Karl-H. Fossmann       146

1931 Asbjørn Syvertsen       138

1965 Kjell Haukedalen     139

1993 Magne Landrø            142

1932 Reidar Musli               140

1966 Finn Amundsen       145

1994 Karl-H. Fossmann       144

1933 Halvor Kongsjorden    140

1967 Finn Amundsen       144

1995 Magne Landrø            143

1934 Halvor Kongsjorden    138

1968 Finn Amundsen       141

1996 Arne Hagen                146

1935 Halvor Kongsjorden    133

1969 Arne Hagen             143

1997 Arne Hagen                141

1936 Willy Røgeberg           136

1970  Magne Landrø        142

1998 Bjørn Chr. Olsen         144

1937 Willy Røgeberg           136

1971 Finn Amundsen       139

1999 Bjørn Chr. Olsen         147

1938 Tore Skredegård          137

1972 Kjell Haukedalen     138

2000 Christer Malm            145

1939 Haakon Aasnæs          131

1973 Finn Amundsen       145

2001 Bjørn Chr. Olsen         146

1946 Johs. Grønli                139

1974 Arne Hagen             142

2002 Jan H. Jørgensen         147

1947 Willy Røgeberg           136

1975 Finn Amundsen       144

2003 Christer Malm            146

1948 Johs. Grønli                132

1976 Magne Landrø         145

2004 Gard Ove Sørvik         147

1949 Mauritz Amundsen      133

1977 Finn Amundsen       143

2005 Gard Ove Sørvik         147

1950 Odd Sannes                134

1978 Finn Amundsen       143

2006 Jan H. Jørgensen         149

1951 Tore Skredegård          132

1979 Magne Landrø         144

2007 Jan H. Jørgensen         147

1952 Tore Skredegård          136

1980 Finn Amundsen       142

2008 Kurt E. Bekkevold      149

1953 Odd Sannes                133

1981 Finn Amundsen       141

2009 Tone Halvorsen          148

1954 Johan Støkke              137

1982 Stein Heggen           143

2010 Tore Johansen             147

1955 Mauritz Amundsen      139

1983 Helge Heggen         142

2011 Lars Bugge                 148

1956 Haakon Aasnæs          139

1984 Finn Amundsen       146

2012 Jens-Kristian Larsen    148

1957 Kjell Skøien                136

1985 Øivind Mørk           148

2013 Nils Thomas Valand    149

1958 Gunnar Ingebretsen     141

1986 Øivind Mørk           143

2014 Helge Norberg            149

1959 Anker Hagen              141

1987 Øivind Mørk           143

2015 Helge Norberg            148

1960 Mauritz Amundsen      130

1988 Øivind Mørk           145

2016 Nils Thomas Valand    148

1961 Odd Sannes                133

1989 Ivar Bakk                145

2017 Nils Thomas Valand    150

1962 Finn Amundsen           141

1990 Arne Hagen             144

2018 Bjarne Muri               147

1963 Finn Amundsen           144

1991 Morten Landrø        146

2017 Helge Norberg            149

 

Vandrekjede klasse 1 (Evigvandrende)

Vandrekjede er evigvandrende og deles ut på Erterfesten. Vinneren får lagsmedaljen i sølv.

Programmet er standard 15 skudd klasseprogram for klasse 1. Tilfaller beste skytter i klasse 1 under baneavslutningen.

Vunnet av:

2002    Anne Lise Holstad       147

2003    Tove Birkeli                146

2004    Reidar Wilhelmsen      138

2005    Anne Grimstad            143

2006    Ingen deltagere

2007    Morten Musiol             149

2008    Jon Holm                     146

2009    Bjørnar Sæther             146

2010    Knut U. Hollund          143

2011    Bjørnar Sæther             146

2012    Tom Monsrud              144

2013    Tom Monsrud              139
2014    Joakim Mortensen        147
2015    Joakim Mortensen        149
2016    Anders Madsen            148     
2017    Ingen deltagere
2018    Ingen deltagere
2019    John Anders Ingebo        145

 

Skytterhøvding   tilbake

Før 2010 ble Skytterhøvding kåret ut fra beste sammenlagt poengsum i utvalgte intern pokaler.

F.o.m 2010 er årets Skytterhøvding den beste sammenlagt i følgende baneskytinger: Klubbmesterskap, Samlagsstevne, Viken II og en valgfri 35-skudd fra intern pokalskyting, Østlandscup eller åpent stevne. I 2010 ble det satt opp vandrepokal.

Det er sammenlagt poengsum som er tellende. Ved poenglikhet rangeres det etter beste poengsum i følgende rekkefølge: Klubbmesterskap, Viken II, samlagsstevne og valgfri 35-skudd. Skytterhøvding får tildelt medalje, og napp i vandrepokal som vinnes til odel og eie av første skytter med tre aksjer i pokalen. Tidligere vunnet av Nils Thomas Valand (2016)

Skytterhøvding vandrepokal II:

Vunnet av:

2017    Bjarne Muri                 1270

2018    Nils Thomas Valand     1373
2019     Helge Norberg              1373

 

 

Vunnet av:

1883 Chr. Wiig

1927 Franke Onsrud

1977 Magne Landrø

1157

1884 Chr. Wiig

1928 Olaf Sletten

1978 Finn Amundsen

1129

1885 Chr. Wiig

1929 Otto M. Olsen

1979 Magne Landrø

1149

1886 O. Gulbrandsen

1930 Willy Røgeberg

1980 Magne Landrø

1138

1887 A.E. Thorp

1931 Willy Røgeberg

1981 Magne Landrø

1135

1888 Ingvald Davidsen

1932 Willy Røgeberg

1982 Stein Heggen

1135

1889 A.E. Thorp

1933 Halvor Kongsjorden

1983 Magne Landrø

1134

1890 A.E. Thorp

1934 Willy Røgeberg

1984 Finn Amundsen

1133

1891 A.E. Thorp

1935 Willy Røgeberg

1985 Magne Landrø

1141

1892 A.E. Thorp

1936 Willy Røgeberg

1986 Stein Heggen

1131

1893 A.E. Thorp

1937 Halvor Kongsjorden

1987 Magne Landrø

1138

1894 A.E. Thorp

1938 Mauritz Amundsen

1988 Øivind Mørk

1139

1895 A. Christoffersen

1939 Mauritz Amundsen

1989 Ivar Bakk

1134

1896 H. Skoftestad

1940 1946 Ingen

1990 Magne Landrø

1146

1897 Albert Helgerud

1947 Odd Sannes

1991 Stein Heggen

1146

1898 Kolbjørn Kvam

1948 Halvor Kongsjorden

1992 Stein Heggen

1156

1899 Kolbjørn Kvam

1949 Odd Sannes

1993 Magne Landrø

1138

1900 Ingen

1950 Tore Skredegaard

1994 Magne Landrø

1142

1901 Ingen

1951 Tore Skredegaard

1995 Øivind Mørk

1145

1902 G.G. Skatteboe

1952 Kjell Skøien

1996 Karl-H. Fossmann

1144

1903 G.G. Skatteboe

1953 Odd Sannes

1997 Øivind Mørk

1133

1904 Albert Helgerud

1954 Odd Sannes

1998 Øivind Mørk

1159

1905 Kolbjørn Kvam

1955 Odd Sannes

1999 Øivind Mørk

1148

1906 Jul Braathe

1956 Mauritz Amundsen

2000 Øivind Mørk

1164

1907 G.G. Skatteboe

1957 Odd Sannes

2001 Per Ola Vestbekken

1161

1908 Ukjent

1958 Magne Landrø

2002 Jan Håkon Jørgensen

1162

1909 Ukjent

1959 Odd Sannes

2003 Jan Håkon Jørgensen

1166

1910 Kolbjørn Kvam

1960 Finn Amundsen

2004 Jan Håkon Jørgensen

1163

1911 G.G. Skatteboe

1961 Odd Sannes

2005 Jan Håkon Jørgensen

1167

1912 Ukjent

1962 Finn Amundsen

2006 Jan Håkon Jørgensen

1171

1913 Ukjent

1963 Finn Amundsen

2007 Stein Heggen

1066

1914 Anders Auraas

1964 Kjell Skøien

2008 Kurt Eirik Bekkevold

1171

1915 Johan Braathe

1965 Finn Amundsen

2009 Tore Johansen

1055

1916 Anders Auraas

1966 Kjell Haukedalen

2010 Kurt Eirik Bekkevold

1272

1917 Isak Engh

1967 Magne Landrø

2011 Jens Kristian Larsen

1373

1918 Isak Engh

1968 Finn Amundsen

2012 Lars Bugge

1376

1919 Isak Engh

1969 Finn Amundsen

1132

2013 Nils Thomas Valand

1380

1920 Isak Engh

1970 Finn Amundsen

1126

2014 Magnus Bjerke

1374

1921 Isak Engh

1971 Finn Amundsen

1121

2015 Nils Thomas Valand

1383

1922 Isak Engh

1972 Finn Amundsen

1136

2016 Nils Thomas Valand

1380

1923 Isak Engh

1973 Finn Amundsen

1141

2017 Bjarne Muri

1270

1924 Halvard Angaard

1974 Magne Landrø

1150

2018 Nils Thomas Valand

1373

1925 Franke Onsrud

1975 Finn Amundsen

1133

2019 Helge Norberg

1373

1926 Franke Onsrud

1976 Finn Amundsen

1123

 

 Østrecupen   tilbake

Vinner blir den som gjør det best i de interne skytingene. For hver skyting gis det poeng til de syv beste, med fordelingen 10-8-6-5-4-3-2-1. De fem beste internskytingene teller.

Vunnet av:

1963 Odd Sannes

1982 Magne Landrø

2001 Per Ola Vestbekken

1964 Ragnar Tufte

1983 Magne Landrø

2002 Jan Håkon Jørgensen

1965 Kjell Haukedalen

1984 Finn Amundsen

2003 Jan Håkon Jørgensen

1966 Roar Andreassen

1985 Magne Landrø

2004 Jan Håkon Jørgensen

1967 Finn Amundsen

1986 Ivar Bakk

2005 Jan Håkon Jørgensen

1968 Magne Landrø

1987 Stein Heggen

2006 Jan Håkon Jørgensen

1969 Arne Hagen

1988 Ivar Bakk

2007 Kurt Eirik Bekkevold

1970 Knut Wedum

1989 Ivar Bakk

2008 Kurt Eirik Bekkevold

1971 Finn Amundsen

1990 Ivar Bakk

2009 Tore Johansen

1972 Finn Amundsen

1991 Karl-H. Fossmann

2010 Toni Hovdedalen

1973 Magne Landrø

1992 Rune Landrø

2011 Helge Norberg

1974 Magne Landrø

1993 Arne Hagen

2012 KurtEirik Bekkevold

1975 Finn Amundsen

1994 Arne Hagen

2013 Magnus Bjerke

1976 Finn Amundsen

1995 Arne Hagen

2014 Nils Thomas Valand

1977 Finn Amundsen

1996 Karl-Henrik Fossmann

2015 Kurt Eirik Bekkevold

1978 Finn Amundsen

1997 Arne Hagen

2016 Kurt Eirik Bekkevold

1979 Finn Amundsen

1998 Bjørn Christian Olsen

2017 Tore Johansen

1980 Finn Amundsen

1999 Bjørn Christian Olsen

2018 Bjarne Muri

1981 Finn Amundsen

2000 Bjørn Christian Olsen

2019 Helge Norberg