Dette skyter vi om

 

Baneåpning                                                                 Klubbmesterskap bane
Dugleikskruset                                                            Erterkongens vandrekjede

Kurts premie                                                                Skytterhøvding

Skarpskytterkruset                                                       Østrecupen

Baneavslutning                                                                       

Baneåpning  tilbake

Skytesesongen innledes med flaggheising og at styreleder skyter åpningsskuddet (eller noen utpekt av lederen). Videre skytes en klasse (15-skudden). For både 100m og 200m teller skytingen som 1.avdeling av Åpningsfatene. Åpningsfatene gis til de klassevise sammenlagte vinnerne av 1. og 2. avdeling. 2. avdeling skytes i forbindelse med baneavslutningen. 

Dugleikskruset III   tilbake

Program:      
5 skudd stående på 3 min., 5 skudd kne på   2 min., 5 skudd kne på 2 min.,10 skudd liggende på 2 min. Til sammen 25 tellende skudd, mot normalskive på 200m.

Ved poenglikhet teller seriene i den rekkefølge de er skutt. Hvis fortsatt likhet, telles tiere, niere osv. Hvis fortsatt likhet foretas omskyting av omgang inntil avgjørelse foreligger.

Pokalen vinnes til odel og eie av den skytteren som først oppnår 3 napp i pokalen. Tidligere vinnere er Jan Håkon Jørgensen (2011) og Nils Thomas Valand (2015).


Vunnet av:
2016     Endre Hagelund            247

2017     Kurt Eirik Bekkevold    247

2018     Nils Thomas Valand     247

2019     Tore Johansen               241
2020     Bjarne Muri                  247

2021     Bjarne Muri                  245

2022     Sverre Brovoll              246

 

Klubbmesterskap bane      tilbake

Det skytes et 25-skudds program  med en avsluttende omgang, for de klassene som har omgang i sitt program. Det deles ut medaljer etter lagets gjeldende regler. Kl. 3-5 skyter også om Klubbmesterkruset.

 

Klubbmestertrofe IV

Pokalen vinnes til odel og eie av første skytter som oppnår tre napp i pokalen. Tidligere vinnere er Kurt Eirik Bekkevold (2010), Bjarne Muri (2013), Nils Thomas Valand (2016) og Bjarne Muri (2020)

Vunnet av:
2021     Sondre Ravnanger        345
2022     Bjarne Muri                  346

 

Skarpskytterkruset III    tilbake

Program:
Det samme som til Det Militære Skarpskyttermerke: 5 enkeltskudd knestående og en hurtigserie på 5 skudd liggende på 25 sekunder. Vanlig rangering ved poenglikhet. Ved fortsatt likhet blir det omskyting. Kruset må vinnes tre ganger for å bli til odel og eie. Tidligere vunnet av Stein Heggen (2004) og Bjarne Muri (2014).

Vunnet av:
2015     Kurt Eirik Bekkevold    100/10
2016     Lars Bugge                    97/10
2017     Arild Båheim               100/10
2018     Stein Heggen                  98/10
2019     Stein Heggen                 100/10
2020     Bjarne Muri                  100/10
2021     Helge Norberg              100/10
2022     Bjarne Muri                    99/10

Kurts premie III    tilbake

Program:
Beste mesterskapsskytter i kl. 3-5 på Landsskytterstevnet. Det skytes om pokalen i 10 år. Vinner blir den med flest aksjer. Med likhet i antall aksjer går pokalen til den som vant siste. Tidligere vunnet av Jan Håkon Jørgensen (2008) og Bjarne Muri (2018).

Vunnet av:
2019     Kurt Eirik Bekkevold   345
2020     LS avlyst
2021     LS avlyst
2022     Helge Norberg              344

Erterkongens vandrekjede (evigvandrende)   tilbake

Program: 
5 skudd liggende mot 200 meter. 20 – delt skive. Det er en forutsetning for å få delta i skytingen om Erterkongens vandrekjede at man senere deltar på Erterfesten. Vinner blir årets Erterkonge og får æren av å holde Erterkongens tale på Erterfesten.

 

Vunnet av:

1916  Johs. Olsen

97

1956  Asbjørn Syvertsen

98

1990  Karl-H. Fossmann

98

1917  O.A. Jensen

87

1957  Kjell Skøien

95

1991 Stein Heggen

98

1918  Ingv. Bergan

92

1958  Oskar Bang

96

1992  Karl-H. Fossmann

99

1919  Isak Engh

88

1959  Gunnar Ingebretsen

97

1993  Bjørn Nybakken

99

1920  A. Auraas

98

1960  Johan Taraldrud

95

1994  Karl-H. Fossmann

98

1921 Isak Engh

94

1961  Ragnar Tufte

96

1995  Anders Skafløtten

98

1922  Ivar Onstad

95

1962  Kjell Skøien

96

1996  Magne Landrø

99

1923  Olav Rostad

92

1963  Finn Amundsen

96

1997  Oddbjørn Nyhagen

99

1924  Ole Lunnan

94

1964  Tor Gundersen

96

1998  Stein Heggen

98

1925  Reidar Musli

92

1965  Jan Berger

97

1999  Stein Heggen

100

1926  Rolf Bergersen

94

1966  Per Amundsen

95

2000  Arne Grøtting

98

1927  Reidar Musli

94

1967  Magne Landrø

98

2001  Per Ola Vestbekken

99

1928  Otto M. Olsen

94

1968  Arne Engejordet

98

2002  Stein Heggen

99

1929  G.H. Kongsjorden

91

1969  Rune Brodahl

95

2003 Oddbjørn Nyhagen

100

1930  Isak Engh

91

1970  Willy Edvardsen

97

2004 Jan Håkon Jørgensen

100

1931  Ole Hageløkken

94

1971  Terje Murberg

96

2005 Eivind Rørhuus-Øie

100

1932  Erling Raftevold

92

1972  Ola Krogstad

97

2006 Arild Båheim

100

1933  Otto M. Olsen

94

1973  Knut Wedum

97

2007 Øivind Mørk

99

1934  Mauritz Amundsen

93

1974  Knut Wedum

96

2008 Kurt E. Bekkevold

98

1935  Erling Raftevold

94

1975  Gunnar Ingebretsen

98

2009 Kurt E. Bekkevold

99

1936  Halvor Kongsjorden

95

1976  Gunnar Ingebretsen

96

2010 Lars Bugge

100

1937  Erling Raftevold

96

1977  Torgeir Talleraas

96

2011 Stein Heggen

100

1938  G.H. Kongsjorden

97

1978  Jan Berger

98

2012 Arne Grøtting

100

1939 Asbjørn Syvertsen

100

1979  Helge Heggen

98

2013 Christian Y. Sæther

100

1946  Haakon Aasnæs

96

1980  Arne Hagen

98

2014 Stein Heggen

98

1947  Johan Støkke

92

1981  Torgeir Talleraas

99

2015 Kurt Eirik Bekkevold

98

1948  Arne Sannum

96

1982  Torgeir Talleraas

97

2016 Lars Bugge

99

1949  Willy Røgeberg

96

1983  Tore Wethal

97

2017 Sverre Brovoll

98

1950  Odd Sannes

98

1984  Rune Sørlie

96

2018 Arne Grøtting

98

1951  Tore Skredegård

99

1985  Øivind Mørk

97

2019 Sondre Ravnanger

99

1952  Odd Karlsen

95

1986  Rune Sørlie

100

2020 Sondre Ravnanger

100

1953  Oddvar Hauger

97

1987  Magne Landrø

96

2021 Eirik Kristiansen

99

1954  Eilert Kjelstad

97

1988  Rune Sørlie

98

2022 Bjarne Muri

99

1955 Erik Stabben

97

1989 Bjørn Granberg

98

 

 


Baneavslutning     tilbake

På baneavslutning skytes det en klasse (15-skudden). Alle som stiller opp tar med seg en gavepremie (verdiområde ca. 50,-), som legges ut på ett premiebord for 200m og ett for 100m. Skytter med beste poengsum på 100m får velge først, så følger skytter med nest beste poengsum. Tilsvarende gjelder for 200m.

Skyteresultatene både for 100m og 200m teller med i en lagkonkurranse hvor lagets representanter leder hvert sitt lag. Videre fordelingen av lagene bestemmes ved trekning, hvor det legges opp til en beste mulig klassevis spredning.

Skytingen teller også som 2.avdeling av Åpningsfatene. De som skyter kl. 3-5 programmet skyter også om den evigvandrende Vennskapspokalen. Kl.1 skyter om et evigvandrende Vandrekjede.

Etter skytingen er det premieutdeling og bevertning inne i skytterhuset.

Vennskapspokalen (evigvandrende)

Program:       
5 skudd liggende på 1½ min, 5 skudd stående på 3 min og 5 skudd kne på 2 min. Avstand 200m, normalskive. Tilfaller beste skytter i klasse 3-5 på baneavslutningen.

 

Vunnet av:

1930 O. J. Holter                  145

1965 Kjell Haukedalen     139

1994 Karl-H. Fossmann       144

1931 Asbjørn Syvertsen        138

1966 Finn Amundsen       145

1995 Magne Landrø             143

1932 Reidar Musli               140

1967 Finn Amundsen       144

1996 Arne Hagen                 146

1933 Halvor Kongsjorden     140

1968 Finn Amundsen       141

1997 Arne Hagen                 141

1934 Halvor Kongsjorden     138

1969 Arne Hagen             143

1998 Bjørn Chr. Olsen         144

1935 Halvor Kongsjorden     133

1970  Magne Landrø        142

1999 Bjørn Chr. Olsen         147

1936 Willy Røgeberg           136

1971 Finn Amundsen       139

2000 Christer Malm             145

1937 Willy Røgeberg           136

1972 Kjell Haukedalen     138

2001 Bjørn Chr. Olsen         146

1938 Tore Skredegård          137

1973 Finn Amundsen       145

2002 Jan H. Jørgensen         147

1939 Haakon Aasnæs           131

1974 Arne Hagen             142

2003 Christer Malm             146

1946 Johs. Grønli                 139

1975 Finn Amundsen       144

2004 Gard Ove Sørvik         147

1947 Willy Røgeberg           136

1976 Magne Landrø         145

2005 Gard Ove Sørvik         147

1948 Johs. Grønli                 132

1977 Finn Amundsen       143

2006 Jan H. Jørgensen         149

1949 Mauritz Amundsen      133

1978 Finn Amundsen       143

2007 Jan H. Jørgensen         147

1950 Odd Sannes                 134

1979 Magne Landrø         144

2008 Kurt E. Bekkevold       149

1951 Tore Skredegård          132

1980 Finn Amundsen       142

2009 Tone Halvorsen           148

1952 Tore Skredegård          136

1981 Finn Amundsen       141

2010 Tore Johansen             147

1953 Odd Sannes                 133

1982 Stein Heggen           143

2011 Lars Bugge                 148

1954 Johan Støkke               137

1983 Helge Heggen          142

2012 Jens-Kristian Larsen    148

1955 Mauritz Amundsen      139

1984 Finn Amundsen       146

2013 Nils Thomas Valand    149

1956 Haakon Aasnæs           139

1985 Øivind Mørk            148

2014 Helge Norberg            149

1957 Kjell Skøien                136

1986 Øivind Mørk            143

2015 Helge Norberg            148

1958 Gunnar Ingebretsen      141

1987 Øivind Mørk            143

2016 Nils Thomas Valand    148

1959 Anker Hagen               141

1988 Øivind Mørk            145

2017 Nils Thomas Valand    150

1960 Mauritz Amundsen      130

1989 Ivar Bakk                145

2018 Bjarne Muri               147

1961 Odd Sannes                 133

1990 Arne Hagen             144

2019 Helge Norberg           149

1962 Finn Amundsen           141

1991 Morten Landrø         146

2020 Sondre Ravnanger      147

1963 Finn Amundsen           144

1992 Karl-H. Fossmann    146

2021 Sondre Ravnanger      150

1964 Kjell Skøien                143

1993 Magne Landrø         142

2022 Tore Johansen            148

 

Vandrekjede klasse 1 (Evigvandrende)

Vandrekjede er evigvandrende og deles ut på Erterfesten. Vinneren får lagsmedaljen i sølv.

Programmet er standard 15 skudd klasseprogram for klasse 1. Tilfaller beste skytter i klasse 1 under baneavslutningen.

Vunnet av:

2002     Anne Lise Holstad        147

2003     Tove Birkeli                 146

2004     Reidar Wilhelmsen       138

2005     Anne Grimstad             143

2006     Ingen deltagere

2007     Morten Musiol             149

2008     Jon Holm                     146

2009     Bjørnar Sæther             146

2010     Knut U. Hollund           143

2011     Bjørnar Sæther             146

2012     Tom Monsrud              144

2013     Tom Monsrud              139

2014     Joakim Mortensen        147

2015     Joakim Mortensen        149

2016     Anders Madsen            148

2017     Ingen deltagere

2018     Ingen deltagere

2019     John Anders Ingebo      145

2020     Ingen deltagere

2021     John Anders Ingebo      146
2022     Rolf Tamber                 145

 

Skytterhøvding   tilbake

Før 2010 ble Skytterhøvding kåret ut fra beste sammenlagt poengsum i utvalgte interne pokal skytinger.

F.o.m 2010 er årets Skytterhøvding den beste sammenlagt i følgende baneskytinger: Klubbmesterskap, Samlagsstevne, Viken II og en valgfri 35-skudd fra intern pokalskyting, Østlandscup eller åpent stevne. I 2010 ble det satt opp vandrepokal.

Det er sammenlagt poengsum som er tellende. Ved poenglikhet rangeres det etter beste poengsum i følgende rekkefølge: Klubbmesterskap, Viken II, samlagsstevne og valgfri 35-skudd. Skytterhøvding får tildelt medalje, og napp i vandrepokal som vinnes til odel og eie av første skytter med tre aksjer i pokalen. Tidligere vunnet av Nils Thomas Valand (2016)

Skytterhøvding vandrepokal II:

Vunnet av:

2017     Bjarne Muri                  1270

2018     Nils Thomas Valand     1373

2019     Helge Norberg              1373

2020     Sondre Ravnanger        1030

2021     Sondre Ravnanger        1382

2022     Helge Norberg              1372

 

 

Vunnet av:

1883 Chr. Wiig

1929 Otto M. Olsen

1981 Magne Landrø

1135

1884 Chr. Wiig

1930 Willy Røgeberg

1982 Stein Heggen

1135

1885 Chr. Wiig

1931 Willy Røgeberg

 

1983 Magne Landrø

1134

1886 O. Gulbrandsen

1932 Willy Røgeberg

 

1984 Finn Amundsen

1133

1887 A.E. Thorp

1933 Halvor Kongsjorden

 

1985 Magne Landrø

1141

1888 Ingvald Davidsen

1934 Willy Røgeberg

 

1986 Stein Heggen

1131

1889 A.E. Thorp

1935 Willy Røgeberg

 

1987 Magne Landrø

1138

1890 A.E. Thorp

1936 Willy Røgeberg

 

1988 Øivind Mørk

1139

1891 A.E. Thorp

1937 Halvor Kongsjorden

 

1989 Ivar Bakk

1134

1892 A.E. Thorp

1938 Mauritz Amundsen

 

1990 Magne Landrø

1146

1893 A.E. Thorp

1939 Mauritz Amundsen

 

1991 Stein Heggen

1146

1894 A.E. Thorp

1940 1946 Ingen

 

1992 Stein Heggen

1156

1895 A. Christoffersen

1947 Odd Sannes

 

1993 Magne Landrø

1138

1896 H. Skoftestad

1948 Halvor Kongsjorden

 

1994 Magne Landrø

1142

1897 Albert Helgerud

1949 Odd Sannes

 

1995 Øivind Mørk

1145

1898 Kolbjørn Kvam

1950 Tore Skredegaard

 

1996 Karl-H. Fossmann

1144

1899 Kolbjørn Kvam

1951 Tore Skredegaard

 

1997 Øivind Mørk

1133

1900 Ingen

1952 Kjell Skøien

 

1998 Øivind Mørk

1159

1901 Ingen

1953 Odd Sannes

 

1999 Øivind Mørk

1148

1902 G.G. Skatteboe

1954 Odd Sannes

 

2000 Øivind Mørk

1164

1903 G.G. Skatteboe

1955 Odd Sannes

 

2001 Per Ola Vestbekken

1161

1904 Albert Helgerud

1956 Mauritz Amundsen

 

2002 Jan Håkon Jørgensen

1162

1905 Kolbjørn Kvam

1957 Odd Sannes

 

2003 Jan Håkon Jørgensen

1166

1906 Jul Braathe

1958 Magne Landrø

 

2004 Jan Håkon Jørgensen

1163

1907 G.G. Skatteboe

1959 Odd Sannes

 

2005 Jan Håkon Jørgensen

1167

1908 Ukjent

1960 Finn Amundsen

 

2006 Jan Håkon Jørgensen

1171

1909 Ukjent

1961 Odd Sannes

 

2007 Stein Heggen

1066

1910 Kolbjørn Kvam

1962 Finn Amundsen

 

2008 Kurt Eirik Bekkevold

1171

1911 G.G. Skatteboe

1963 Finn Amundsen

 

2009 Tore Johansen

1055

1912 Ukjent

1964 Kjell Skøien

 

2010 Kurt Eirik Bekkevold

1272

1913 Ukjent

1965 Finn Amundsen

 

2011 Jens Kristian Larsen

1373

1914 Anders Auraas

1966 Kjell Haukedalen

 

2012 Lars Bugge

1376

1915 Johan Braathe

1967 Magne Landrø

 

2013 Nils Thomas Valand

1380

1916 Anders Auraas

1968 Finn Amundsen

 

2014 Magnus Bjerke

1374

1917 Isak Engh

1969 Finn Amundsen

1132

2015 Nils Thomas Valand

1383

1918 Isak Engh

1970 Finn Amundsen

1126

2016 Nils Thomas Valand

1380

1919 Isak Engh

1971 Finn Amundsen

1121

2017 Bjarne Muri

1270

1920 Isak Engh

1972 Finn Amundsen

1136

2018 Nils Thomas Valand

1373

1921 Isak Engh

1973 Finn Amundsen

1141

2019 Helge Norberg

1373

1922 Isak Engh

1974 Magne Landrø

1150

2020 Sondre Ravnanger

1030

1923 Isak Engh

1975 Finn Amundsen

1133

2021 Sondre Ravnanger

1382

1924 Halvard Angaard

1976 Finn Amundsen

1123

2022 Helge Norberg

1372

1925 Franke Onsrud

1977 Magne Landrø

1157

 

 

1926 Franke Onsrud

1978 Finn Amundsen

1129

 

 

1927 Franke Onsrud

1979 Magne Landrø

1149

 

 

1928 Olaf Sletten

1980 Magne Landrø

1138

 

 

 

 Østrecupen   tilbake

Vinner blir den som gjør det best i de interne skytingene. For hver skyting gis det poeng til de syv beste, med fordelingen 10-8-6-5-4-3-2-1. De fem beste internskytingene teller.

Vunnet av:

1963 Odd Sannes

1983 Magne Landrø

2003 Jan Håkon Jørgensen

1964 Ragnar Tufte

1984 Finn Amundsen

2004 Jan Håkon Jørgensen

1965 Kjell Haukedalen

1985 Magne Landrø

2005 Jan Håkon Jørgensen

1966 Roar Andreassen

1986 Ivar Bakk

2006 Jan Håkon Jørgensen

1967 Finn Amundsen

1987 Stein Heggen

2007 Kurt Eirik Bekkevold

1968 Magne Landrø

1988 Ivar Bakk

2008 Kurt Eirik Bekkevold

1969 Arne Hagen

1989 Ivar Bakk

2009 Tore Johansen

1970 Knut Wedum

1990 Ivar Bakk

2010 Toni Hovdedalen

1971 Finn Amundsen

1991 Karl-H. Fossmann

2011 Helge Norberg

1972 Finn Amundsen

1992 Rune Landrø

2012 KurtEirik Bekkevold

1973 Magne Landrø

1993 Arne Hagen

2013 Magnus Bjerke

1974 Magne Landrø

1994 Arne Hagen

2014 Nils Thomas Valand

1975 Finn Amundsen

1995 Arne Hagen

2015 Kurt Eirik Bekkevold

1976 Finn Amundsen

1996 Karl-Henrik Fossmann

2016 Kurt Eirik Bekkevold

1977 Finn Amundsen

1997 Arne Hagen

2017 Tore Johansen

1978 Finn Amundsen

1998 Bjørn Christian Olsen

2018 Bjarne Muri

1979 Finn Amundsen

1999 Bjørn Christian Olsen

2019 Helge Norberg

1980 Finn Amundsen

2000 Bjørn Christian Olsen

2020 Bjarne Muri

1981 Finn Amundsen

2001 Per Ola Vestbekken

2021 Helge Norberg

1982 Magne Landrø

2002 Jan Håkon Jørgensen

2022 Bjarne Muri