Jegertrening

Opplegg for 2019 sesongen er ennå ikke fastsatt, men det forventes tilsvarende opplegg som for 2018.

Sesongen 2018

Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til en ny og hyggelig skytesesong.

Treningstider:

Mai:                Tirsdag 8., 15., 22. og 29.

Juni:               Tirsdag 5., 12, 19. og 26.

Juli:                Ingen skyting.

August:           Tirsdag 7., 14., 21. og 28.

September:     Tirsdag 4., 11, 18. og 25.

Skytetid: 1700 – 2000.

Priser:

Det blir ingen økning i avgiftene for jegerskytingene i år, samme priser som i 2017.

TRENING:

  • Medlemmer: 50 kr. pr. kveld
  • Ikke medlemmer: 100 kr. pr. kveld

OPPSKYTING:

  • Medlemmer: 100 kr.
  • Ikke medlemmer: 200 kr.

MEDLEMSKAP:

Årsmedlemskap Oslo Østre: 400 kr.

Vi selger ammunisjon til gunstige priser, både til trening og jakt. Vi oppfordrer alle jegere, start treningen før ferien, da er det som regel god plass på banen og lange lyse skytekvelder.

Vi ønsker alle, gamle og nye medlemmer, velkommen til en ny hyggelig skytesesong. 

Ved eventuelle spørsmål kontakt: Kjell Karlsen tlf. 22 32 40 1822 32 40 18 / 90 74 33 35.