Østre Posten

Østre Postens redaktør er Tore Johansen.
Redaksjonen forøvrig består av Svein Ravnanger
Avisen trykkes av Allkopi.

Østre Posten ble stiftet av Per Jorsett, Odd Carlsen og Carl Salicath, med Per Jorsett som redaktør. Den oppgaven hadde han i hele 60 år. Han selv sa at det var den eneste rekorden han hadde. Dette ble omtalt i Aftenposten. Marit Jorsett var redaktør i perioden 2007-2009 og ble etterfulgt av dagens redaktør Tore Johansen.

Nedenfor er alle utgavene av Østre Posten fra starten i 1947.
Østre Postens første årgang hadde 8 nummer. Ganske raskt opererte man med 12 numre per år, men enkelte numre ble slått sammen så det ble færre utgivelser. Dette ble endret i 2006, slik at antall numre var i overensstemmelse med antall utgivelser. I årene 1947-1988 ble hver årgang bundet inn, dermed er de som en fil.

2023: nr. 1 nr. 2 nr. 3
2022:   nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4
2021: nr. 1-2 nr. 3 nr. 4
2020: nr. 1 nr. 2-3 nr. 4
2019:   nr. 1 nr. 2 nr. 3 nr. 4
2018:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4 
2017:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2016:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2015:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2014:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2013:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2012:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2011:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2010:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2009:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2008:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2007:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4
2006:   nr. 1   nr. 2   nr. 3   nr. 4

Årgang 1989 -2005

2005 nr. 1-2-3   nr. 4-5-6   nr. 7-8-9   nr. 10-11-12
2004 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
2003 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
2002 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
2001 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
2000 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1999 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1998 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1997 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1996 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1995 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1994 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1993 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1992 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1991 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1990 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12
1989 nr. 1-2-3 nr. 4-5-6 nr. 7-8-9 nr. 10-11-12

Hele årganger 1947 – 1988

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
1947 1948 1949 1950

%d