Innbydelser 2012

Invitasjon til Oslo Østre treningsserie/onsdagsserie

Oslo Østre inviterer til vinterens onsdagsserie følgende onsdager 31. oktober, 21. november, 12. desember, 16. januar, 6. februar og 27. februar

Oslo Østre har gleden av å invitere skyttere til vinterens treningsserie. Vi benytter oss av samme opplegg som fjorårets serie. Serien arrangeres over seks onsdager og vil inneholde tre skyteprogram som hver vil bli skutt to ganger. Disse vil være:

 • Utvidet innendørsprogram
 • Utendørsprogram
 • Halvmatch
  Vinner av serien er den med høyest poengsum når man legger sammen hvert av de beste programmene. Det vil si at man må minimum skyte hvert program en gang for å kunne vinne serien. Dersom man skyter alle seks rundene vil man kunne stryke det dårligste resultatet for hvert program. Hver onsdag premieres separat.
  NB! Skytterne skal meldes på i den klassen de skal skyte i 2013
  Stevnedatoer:
  Onsdag 31.10.2012 – Utvidet innendørsprogram
  Onsdag 21.11.2012 – Halvmatch
  Onsdag 12.12.2012 – Utvidet innendørsprogram
  Onsdag 16.01.2013 – Utendørsprogram
  Onsdag 06.02.2013 – Halvmatch
  Onsdag 27.02.2013 – Utendørsprogram
  For detaljert informasjon om skytingene se vedlegg
%d