Åpne feltstevner 2015-2017

Østlandsk feltrally 2017

Pål Øvind Ørmen, Råde vant stevnet. Kurt Eirik Bekkevold (Oslo Østre) og Geir Atle Metveit, Imenes kom på de neste plassene.

Østlandsk feltrally ble gjennomført med 94 skyttere. Det var en fin skytedag med lite vind og det var nok bra. Det må siesat opplegget ble noe stramt, med lange avstander. Hovedforklaringen er at det var tre arrangører som hadde ansvaret for tohold hver og i ettertid viste det seg at det i sum ble noe tøft for de som ikke er så drevne grovfeltskyttere. Med unntakav to hold (Hold 5 og 1/6 på hold 6) var alle hold ukjente.

Det var Pål Øyvind Ørmen, Råde som taklet opplegget best og han vant med 31 treff. Fire skyttere hadde 30 treff og tilfeldigvisendte tre av dem på 30/14. Kurt Eirik Bekkevold (Oslo Østre) ble best rangert, med Geir Atle Metveit (Imenes) og Morten Eken(Søndre Modum) på de neste plassene. Lars Rasmus Sandvik (Nordstrand) ble nr. 5 med 30/13.

Bjørn Lien (Eidsvoll Verk) vant V55 med ett treff foran Anders Metveit (Imenes). Kl 2 ble vunnet av Geir Runde Dregelid (Sande)og kl. 1 av Hans-Olav E. Lund (Skarpskytting)

Vi hadde tre skyttere i hver av ungdsomsklassene ER, J og EJ. ER ble vunnet av Vegard Saxebøl (Frogn og Drøbak), som ogsåble beste liggende skytter. Inga Kvam (Oslo Østre) vant kl. J i sitt aller første feltstevne. Ole Kasper Martinsen (Fet) vantEJ.

Jan Erik Mangerud (Rælingen) vant jegerklassen, som samlet syv skyttere og det var et sjeldent høyt antall i et DFS-stevne.

Hold 5 telte også som en “særskyting”. Figuren var femdelt og Skytterlinken stilte med egen premie til den som hadde flestpoeng. Opplegget var at skytterne la frem et magasin og seks løse skudd, så stilte de seg opp 30m bak standplas. På ild kunnede gå frem for å lade og skyte. Skytingen ble vunnet av Hege Jødahl (Blaker) som var den eneste som satte alle skuddene imidten og oppnådde 30p.

I lagskytingen var det tomannslag og Råde vant den klart med nevnte Pål Øyvind og Thomas Krågtorp.

Resultater Skytterlinkens premie

Opplegg:

Hold 11/4VLigg50 sek435m
Hold 2B100Ligg50 sek637m
Hold 3 1/3  Kne60 sek389m
Hold 4L3Ligg40 sek574m
Hold 5S25HLigg med fremrykk90 sek200m
Hold 6Tønne hor. / 1/6Kne / ligg60 sek540m / 290m
%d