Generalforsamling 18. november

Morten Musiol ny styreleder etter Eirik Ahdell

Generalforsamlingen ble avholdt i klubblokalene 18. november. 30 hadde møtt frem, noen måtte gå underveis slik at det var 27 til stede ved valget.

Årsberetningen og regnskapet viste naturlig nok at aktiviteten har vært markant begrenset. Av sakene som ble lagt frem gikk to på oppgradering av anlegget. Styret ble gitt fullmakt til å oppgradere 100m med optiske skiver og tilhørende hus for skivene. Eksisterende skiver er blitt gamle og krever mye vedlikehold og ikke minst er det et problem med å detektere cal. 22 skuddene. Dette var tungtveiende grunner for beslutningen. Styret fikk også fullmakt til å oppgradere 15m med optiske skiver og ny løsning for kulefang.

Videre var det et par formelle saker. Oslo Østre skilag ble formelt lagt ned. Det ble opprettet i 1895 og har en lang og ærerik historie, men all drift har etter hvert blitt innlemmet i hovedlaget. Noe på overtid, kan vi si, ble det nå formelt lagt ned. Det var også en sak om endring av lagets lover. De ble endret både for å være i overensstemmelse med DFS sine regler og for å være bedre tilpasset lagets drift.

Styrets forslag til budsjett var i hovedsak en videreføring av postene og beløpene slik det var før Covid-19. Med noen unntak som gikk på innkjøp av industristøvsuger for 15m, nye standplassmatter og dobling av beløpet for honorar/utgiftsdekning for styret og utvalg. Etter forslag ble også beløpene for Sportslig satsing og stevnestøtte økt. Dette for legge mer inn på å få opp aktiviteten.

Siste post på agendaen var valg. Vi fikk skifte av styreleder. Ikke unormalt i seg selv, men måten var litt spesiell. Valgkomiteen la frem forslag om valg mellom to kandidater, styreleder Eirik Ahdell og nestleder Morten Musiol. Etter skriftlig avstemning ble Morten valgt som ny styreleder med 14 stemmer mot Eiriks 13. Videre ble valgkomiteens innstilling fulgt. Noen av endringene var at Joakim Mortensen trakk seg som ungdomsleder. Stein Heggen tok på seg vervet som ny ungdomsleder. Stein har som kjent tidligere hatt flere verv som styremedlem. Annie Samuelsen og Marianne Berger ble begge valgt som nye i styret.

Alle sakene gjorde at møtet tok lengre tid enn normalt og etter drøye tre timer ble generalforsamlingen hevet.

%d bloggere liker dette: