Innbydelser 2010

Innbydelse til Viken II 15m 2010

Oslo Østre skytterlag har gleden av å innby til Landsdelskretsstevne på 15M for Viken II, onsdag 24. til søndag 28. november 2010.

Fremmøte:
Oslo Østres skyteanlegg på Årvoll i Oslo. Avkjøring mot Årvoll fra Riksvei 4 (Trondheimsveien) vis a vis avkjøringen til Bjerke Travbane. Det skytes på 15 elektroniske skiver fra Megalink.

Påmelding:
Påmeldingen vil i år foregå på http://www.pamelding.net. Påmeldingen åpner 5. november og vil være åpen til og med 17. november 2010. Skyttere fra Akershus og Oslo henstilles om å bestille skytetid på onsdag, torsdag og fredag.

Innskudd:
Kr 170,- for J/ER/R (110,- premie og 60,- arrangør)
Kr 210,- for senior og veteran (140,- premie og 70,- arrangør)
Etter at påmeldingen er stengt vil alle lag motta en liste over påmeldte skyttere fra eget lag, som underlag for innbetaling av arrangementsavgift. Arrangementsavgiften (kr 70,- for senior/veteran og kr 60,- ungdom) betales til konto 1503.06.88276 senest innen stevnestart 24. november 2010. Innbetalt arrangementsavgift refunderes ikke. Premieinnskuddet betales ved fremmøte.
Oppmøte og påmelding senest 30 minutter før skytetid.

Program:
Innledende 25-skudd for alle klasser fra onsdag 24. til lørdag 27. november.
Finaler og samlagsslagskyting søndag 28. november (se vedlagte program for finaledagen nedenfor).

Samlagsskyting:
Påmelding til samlagsskytingen må være Oslo Østre i hende senest lørdag 27. november kl 15:00.
Senior: Hvert samlag kan stille med ett lag med fire forhåndspåmeldte skyttere.
Ungdom: Hvert samlag kan stille med ett lag med fire forhåndspåmeldte skyttere. Minst to skal være juniorer og disse skyter i de to siste lagene.
Veteran: Hvert samlag kan stille med ett lag med fire forhåndspåmeldte skyttere hvorav to skal være fra V65/V73 og to fra V55. V55 skyter i de to siste lagene.

Medaljer:
Deles ut etter finaleskyting søndag.
Mesterskap 3-5: 1 gylt og 2 stk sølv
Klassemedaljer: Klasse 1, 2, 3 og 4
Klasse V55: 1 gylt veteranmedalje, 1 eller 2 sølv veteranmedaljer ut fra antall deltagere
Klasse V65 og V73: 1 gylt veteranmedalje, 1 eller 2 sølv veteranmedaljer ut fra antall deltagere
Klasse R/ER/J: 1 gylt ungdomsmedalje, 2 sølv ungdomsmedaljer
Samlagsskyting: Medaljer til deltagerne på vinnerlagene; senior, ungdom og veteraner

Premiering:
Krystallvaser til 1/3 på 25-skudden i alle klasser.
Trofeer i krystall på mesterskap: Krystallvase til beste under 20 år, beste over 55 år, beste V65, V73, V55, R, ER og J. Krystallvaser til nr. 1, 2 og 3 i mesterskap og beste kvinne i mesterskapet. Vandretrofe til vinneren av mesterskapet.

Servering:
Det vil være kiosksalg alle dager under stevnet.

Kontakt før stevnet:
Eirik Ahdell, telefon 91 16 40 15, eirikahdell@hotmail.com.
Oslo Østre skytterlag, oslo-ostre@skytterlag.no, http://www.dfs.no/oslo-ostre
Kontakt under stevnet:
Sekretariat, Oslo Østre skytterlag 22 64 99 65
Velkommen til Viken II 15M på Årvoll!

Finaledag søndag 28. november 2010

TIDSPLAN

Samlagsskyting
09:00 Lag 1 Veteran, ungdom og senior
09:20 Lag 2 Veteran, ungdom og senior
09:40 Lag 3 Veteran, ungdom og senior
10:00 Lag 4 Veteran, ungdom og senior

Finaler
11:00 Finale V55, V65 og V73
11:30 Finale Rekrutt + evt. omskyting veteraner
12:00 Finale Eldre Rekrutt + evt. omskyting R
12:30 Finale Junior + evt. omskyting ER
13:00 Finale klasse 1 og 2 + evt. omskyting J
13:30 Finale klasse 3 og 4
14:00 Finale under 20 år, over 55 år og beste kvinne
14:30 Finale klasse 3-5 (et eller to lag)

Premieutdeling umiddelbart etter siste finalelag.

Finalegjennomføring
Samlagsskyting:
10 skuddsserier på 4 minutter (ikke enkeltskudd i denne skytingen)
Klasse 3-5 5 stå og 5 kne på 4 minutter
Klasse V55 og J 5 kne og 5 ligg på 4 minutter
Klasse R, ER, V65 og V73 10 skudd liggende på 4 minutter

Finaleskyting:
Klasse R 5 skudd liggende i serie+ 5 enkle ligg
Klasse ER 5 skudd liggende i serie+ 5 enkle ligg
Klasse J 5 skudd liggende i serie+ 5 enkle kne
Klasse V65 5 skudd liggende i serie+ 5 enkle ligg
Klasse V73 5 skudd liggende i serie+ 5 enkle ligg
Klasse V55 5 skudd liggende i serie+ 5 enkle kne
Klasse 3-5 5 skudd kne i serie+ 5 enkle stå

%d