Uncategorized

Oddbjørn Nyhagen er Årets ildsjel

Prisen “Årets ildsjel” deles ut årlig av firmaet Skytterlinken AS. Den gis til ildsjeler i skytterlag eller samlag tilknyttet Det Frivillige Skyttervesen og består av et trofe, et diplom og et gavekort til ildsjelens skytterlag

Vi slutter oss til rekken av de mange gratulantene!! Dette blir markert i en seremoni på Østre torsdag 17. januar kl. 19:00, sett av tiden.

Videre kan det leses om Skytterlinkens begrunnelse:

Oddbjørn Eyolf Nyhagen tildeles prisen Årets Ildsjel 2018 for sitt bidrag til skyttersaken gjennom et helt liv. Han kom til Oslo Østre skytterlag i 1968 og har vært lojalt medlem av laget siden. Han har sittet som nestformann i hovedlagets styre, hatt flere perioder i styret utenom samt vært leder av ”Skilaget”, en underavdeling i skytterlaget. De siste 25 årene har han vært frivillig under det meste av aktiviteter i Oslo Østres Ungdomsgruppe. Det er for innsatsen med ungdomsarbeid juryen vil belønne med denne prisen.

Oslo Østre er et av landets største skytterlag og medlemmene er veldig aktive deltakere på stevner rundt om. Skytterlaget har alltid hatt en god og aktiv ungdomsgruppe med mange skyttere på ulike nivåer. Selv om Nyhagen de siste årene ikke har hatt offisielt verv har han alltid vært til stede for ungdommene. Han sørger for å være ferdig med egen trening i god tid slik at alt er klart til ungdommene kommer. Han er den siste som slukker lyset. I nominasjonen fra lagets Ungdomsgruppe, og en tidligere ungdomsskytter, beskrives han som en bauta og et leksikon. Han har alltid en løsning, i alle fall når det gjelder skyting. Han er en meget dyktig instruktør og en god veileder når man står fast i skytetekniske problemer. Om man trenger å få hentet noe, få noe levert, trenger noen til å kjøre eller noe som trengs å repareres, så er det ofte ordnet før noen rekker å spørre.

Oddbjørn Eyolf Nyhagen har viet all sin tid til Oslo Østre, både gjennom sine verv og ved å alltid ha stilt opp på ungdomstreningene de siste 25 årene. For dette har han mottatt Oslo Østre skytterlag og Skilagets Hederstegn. I 2016 ble han utnevnt til Æresmedlem. Nå skal han også motta prisen Årets Ildsjel 2018. Skytterlinken gratulerer!

%d