Uncategorized

Finn Amundsen er død

Æresmedlem og Østrelegende Finn Amundsen er død. (bildet viser Finn dag han tok Stangbeger nr. 50 i Målselv i 2006)

Vi har fått den triste meldingen at Finn Amundsen har gått bort. Han døde 6. september etter en tids sykeleie. Finn hadde slitt med syn og helse over lang tid og han har derfor ikke vært å se på skytebanene og på Østre på en god stund. Vi husker han som en meget merittert skytter. Oppramsingen av hans resultater går langt over en side i “Hvem-er-Hvem-i-Oslo Østre”.

Vi kan ikke gjengi alt, men trekker frem Skytterkongetittel, vinner av NM-felt, vinner av felt- og felthurtigskyting i nordisk, vinner av Stangmedaljen ni ganger. Han har ellers utallige triumfer på lags-, samlags- og landsdelskretsnivå. Finn fikk Oslo Skyttersamlags fortjenstmedalje, var æresmedlem av Oslo Østre Skytterlag og innehaver av lagets hederstegn., samt Skilagets hederstegn. Det er utvilsomt at det er en av de store i Østre- og DFS-historien som har gått bort.

%d