Innbydelser 2019

Trening 15m i vinter

Ungdommene trener på mandag og torsdag og ellers satser vi på fellestreninger på tirsdag

Ungdommene har sin organiserte trening i tidsrommet 17:00-19:30 på mandag og torsdag. Det er anledning å trene på ledige plasser, men det må tas hensyn til opplegget til ungdomsavdelingen. Ungdommene er fordelt over flere lag. Hvis et lag viser seg å være fullt, så må andre vike å gi plass.

Med meget god tilgang til banen kan skytingen til seniorene og veteranene foregå til alle døgnets tider alle dager. Vi oppfordrer derfor til fellestreninger på tirsdagene fra kl. 18:00. Så langt det lar seg gjøre, så legger vi cup-/Akershusserieskytinger til onsdag.

%d