Generalforsamling

Eirik Ahdell ble gjenvalgt som styreleder og han sto i spissen for en lang rekke med gjenvalg. I pausen fikk Øivind Mørk (bildet) DFS skjold og diplom for å ha oppnådd Dugleiksmerket 50 ganger.

Generalforsamlingen ble holdt torsdag 7. november. 27 medlemmer møtte opp til møtet som ble holdt i et lokale preget av rehabilitering etter oversvømmelsen tidligere i høst. Tone Ytterhaug fikk likevel disket opp kaffe og nydelige og ferske sveler.

Det var kun de faste postene som sto på agendaen. Årsberetningen kunne fortelle om en liten økning i aktivitet og mange gode prestasjoner. Regnskapet og det kommende budsjettet ble preget av oversvømmelsessaken og det ble også tatt høyde for nye skiver på 200m. Ellers var dette i tråd med tidligere år.

I pausen for valget fikk Øivind Mørk tildelt DFS skjold og diplom for å ha oppnådd kravet til Dugleiksmerket hele 50 ganger.

Generalsekretær Jarle Tvinnereim kom på besøk for å informere om DFS sin storbysatsing som har Oslo som pilot. Det er gitt prosjektmidler til dette og Oslo skyttersamlag og alle lag i Oslo går også inn med noen midler.

Valget ble kjapt unnagjort. Eirik Ahdell tok gjenvalg som styreleder. Resten av styret tok også gjenvalg, noe som gjaldt det mest av de andre vervene. Det var kun fire utskiftninger; en i Skilaget, en i ungdomsutvalget, en i valgkomiteen og en av revisorene. Det er meget positivt at mange stiller år etter år. Men valgkomiteen kom med et apropos. De som er aktivt med i lagets virksomhet er i høy grad engasjert i verv og selv om det synes som at valget går greit, så er det egentlig ikke så mange å ta av.

%d bloggere liker dette: