Innbydelser 2020

Hovedstadsstevnet er avlyst

Arrangementskomiteen har besluttet å avlyse Hovedstadsstevnet.

Ikke uventet så er også Hovedstadsstevnet avlyst. Det skulle gå 20-22. august på Løvenskioldbanen. Med dagens situasjon var usikkerheten for stor til å holde på planene om gjennomføring. Stevnet involverer fire land med ulik utvikling og ulike bestemmelser.

Stockholm og Helsinki uttrykte strakt stor forståelse for og enighet om avgjørelsen.

Planen er at stevnet blir utsatt ett år, mens man holder på turnusen med at neste stevne skal foregå i Stockholm i 2024.

%d