Innbydelser 2020

Ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å gå til innkjøp av nye skiver på 200m.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble holdt 11. juni, innkallelsen kan sees nedenfor. Det var kun en sak på agendaen: “Innkjøp av elektroniske skiver til 200m”. Møtet ble holdt å Teams, en gruppe fulgte også møtet fra Østre. Til å være første gang så fungerte dette greit.

Styreleder Eirik Ahdell redegjorde for saken. Hvor styret ba om fullmakt til å gå til innkjøp av 20 elektroniske skiver fra Megalink, med en gitt kostnadsramme.

Nye skiver var tenkt tatt opp på høstens ordinære generalforsamling, men “Skytternes mestermøte” forandret på dette. Våre Sius-skiver har tjent oss meget vel i drøye 20 år, men naturlig nok preges anlegget av alderen. Denne modellen produseres ikke lengre og det finnes ikke reservedeler. Vi ønsket ikke å arrangere mestermøtet på disse skivene. Alternativene var dermed leie av skiver eller innkjøp.

To tilbud var hentet inn og styret innstilte på Megalink. Hovedgrunnene var at vi allerede har Megalink på 15m og 100m, de kunne installere skivene i begynnelsen av august og ikke minst var tilbudet godt.

Forslaget til styret ble enstemmig vedtatt.

Etter generalforsamlingen orienterte Eirik om mestermøtet og arbeidet som har pågått/skal pågå/pågår på banen. Mye var allerede planlagt, men er blitt fremskyndet. Det vil bli innkalt til dugnader. Målet er at det meste skal være unnagjort før 1. juli.

Da er det bare å se frem til Skytternes mestermøte og et “oppusset” Østre. Megalink skal forøvrig være med og støtte oss under dette stevnet. Det er vi glade for, det gir en ekstra trygghet.

Innkallelse

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 11. juni kl. 19:00.

AGENDA:
SAK 1: Innkjøp av elektroniske skiver til 200m.
Saksgrunnlag vil distribueres 4.juni.

Møtet vil foregå på Teams. Innkallelse er sendt på e-post til medlemmer med registrert adresse. Hvis ikke mottatt, kontakt styret for informasjon om tilgang til møtet.

Tillegg 04.06.2020

Det er mulig å stille på Østre og følge møtet der. Ta i såfall kontakt med laget for registrering. Underlaget til saken er klar og kan få ved henvendelse til laget. Det vil også bli lagt ut på Østre fra ettermiddagen 4. juni.
Kontakt laget på e-post: oslo-ostre@skytterlag.no eller tlf. 92821678.

%d