Uncategorized

Status Oslo-prosjektet

Vi er godt i gang med å styrke skytesporten i Oslo og Bærum. Vi trenger din hjelp i fortsettelsen!

Vi er godt i gang med satsingen til Oslo skyttersamlag og Det frivillige Skyttervesen; Oslo-prosjektet. Prosjektet løper ut 2021, og da skal vi ha utredet og kommet opp med konkrete tiltak for å styrke skytesporten i Oslo og Bærum kommuner. Gjennom 2021 planlegger vi dessuten å implementere flere av tiltakene, og da trenger vi hjelp av dere i skytterlagene. Det må påregnes en noe høyere dugnadsinnsats de neste par årene, men så vil vi forhåpentligvis se et godt lys i tunnelen. 

Prosjektets visjon er som følger: «Oslo skyttersamlag skal være ledende innen rekruttering, og 1 % av Oslos borgere skal i 2030 bedrive DFS-skyting.» Her snakker vi nesten ti ganger så mange skyttere som det er i dag, og det vil kreve ressurser. Samtidig legger vi opp til at det hele skal bli svært overkommelig, og dette skjer gjennom nytenkning, hvor vi blant annet ser til andre idretter som har lyktes i sin rekruttering. 

Vi ser spesielt for oss en økt grad av profesjonell struktur, noe all idrett i Oslo for øvrig har tatt konsekvensen av. Vi ser for oss noen betalte instruktører, som vi sikre kontinuitet og økt grad av profesjonelle opplegg. Alle undersøkelser viser at Oslos borgere også ønsker dette, spesielt når barn og unge skal ha et fritidstilbud. 

Sammen med økt rekruttering jobber vi også for å øke anleggskapasiteten. Dette er et krevende arbeid, spesielt i dialog med aktuelle beslutningstakere i kommunene. Dog har vi blitt tatt godt i mot blant byråkrater og politikere, som også synes Oslo-prosjektet er interessant og viktig. Så dette ser vi veldig lyst på!

Fremover håper vi på all hjelp vi kan få av dere som medlemmer – den innsatsen vil virkelig bli godt belønnet for skytesporten i Oslo innen få år.

Med hilsen
Morten Undseth
Prosjektleder

%d