Innbydelser 2021

Ekstraordinær generalforsamling 11. mai

Generalforsamlingen støttet styret forslag til Profesjonell organisasjonsstruktur i Oslo skyttersamlag, herunder ansettelser.

Det kan leses mer om saken i dokumentene lengere ned i denne artikkelen. Saken kom som kjent fra Osloprosjektet og alle Oslos lag har gjennomført ekstraordinært årsmøte for å behandle samme sak. I praksis var dette et spørsmål om å stille seg samlet bak en videreføring av prosjektet.

Møtet ble holdt på Teams, med en liten gruppe på Østre for administrasjon av møtet. 14 medlemmer stilte opp og 13 var til stede under avstemningen. Det er betenkelig at oppslutningen var så lav for en så viktig sak, så er det forhåpentligvis flere gode grunner til at det ble slik.

Det kom noen spørsmål om koplinger mot eksisterende ungdomsvirksomhet, økonomi, hva laget må stille opp med på dugnad og overgang fra skyteskole til laget. I sum ble flere utfordringer luftet og mye av dette må løses av lagene. Mange av spørsmålene ble nok stilt med et skeptisk utgangspunkt, men ingen sa at de var i mot. Dermed kom avstemningen som en overraskelse, seks stemte for, fire i mot og tre var blanke. Resultatet ble dermed at et knapt flertall på en dårlig besøkt generalforsamling støttet forslaget.

Vi er per i dag det laget som er best stilt med hensyn på skytebaner og aktivitet, da kan det sies at det hadde vært noe spesielt om vi hadde stoppet et prosjekt som samlagsstyret og de andre lagene i Oslo stiller seg bak. Fra Nordstrand hører vi om endel av de samme utfordringene/problemstillingene, men det sies også at dette er noe de ikke har råd til å la være.

Det er kanskje lett å tenke at vi klarer oss uten og at det blir mye ekstra arbeid. Ser vi på utviklingen over noe tid så er det kun veteranene som er blitt flere. Antall lag i cuper/serier er redusert og tidvis sliter vi med å bemanne lagene. Det er en kjensgjerning, i alle idretter, at mange faller fra i overgangen til senior. Det tilsier at man må ha mange ungdommer innom skytingen for å øke antall seniorer. Ungdomsaktivitet er viktig for å få oppslutning om skyting fra publikum, kommune, offentlige etater m.m. Osloprosjektet er et middel til å få til dette.

Vi er sikre på at prosjektet får med seg problemstillingene som er reist. Så skal vi ikke glemme at et flertall sa ja. Ja eller nei gitt per SMS eller e-post utenom generalforsamling teller ikke i henhold til regelverket, men det var et klart flertall for forslaget blant de som uttrykte sin mening. Vi satser på at laget støtter opp om prosjektet og gjør sitt for å få det beste for et godt resultat for Øste og de andre lagene i Oslo.

Innkallingen

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 11. mai på Teams kl. 19:00.

Innkallelse med link til Teams sendes ut per e-post til medlemmer med registrert e-post adresse. Ellers kan link fås tilsendt med henvendelse på e-post til lagets adresse oslo-ostre@skytterlag.no.

AGENDA:

SAK 1:

Profesjonell organisasjonsstruktur i Oslo skyttersamlag, herunder ansettelser

Se disse dokumentene for saksunderlag.

%d