Kunngjøringer 2022

15m er stengt til 1. oktober

Ombygging av 15m til nye optiske skiver er startet.

Søndag 21. aug var en gjeng på Østre med Arne Grøtting i spissen. De tømte alle kullefangerne for bly og ikke minst fjernet kulefangerne.
Det kan dermed ikke skytes på 15m før de nye skivene er skyteklare.  Planen er å være klar til 1. oktober. 100m blir ikke stengt før 15m er klar.

Videre skal veggen ved skivene fjernes. Gulvet ved skivene skal rengjøres og males. Det skal kjernebores for en ny vifte. Noe elektrikerarbeid må gjøres.
Etter dette kan Megalink montere skivene. Når vi har fått bygget en ny vegg skal alt være klart. Som nevnt er planen 1. oktober, men hvis alt går veldig greit kan vi muligens skyte før.

PS: Hvis noen vet om noen lag som trenger kulefangere eller Megalink elektroniske 15m skiver, så er det bare å ta kontakt.

%d