Feltmesterskap 2015-2017

SM felt 2015

Vi tok to medaljer i grovfeltmesterskapet, Bjarne Muri ble nr. 2 og Nils Thomas Valand ble nr. 3. Arne Ånneland ble mesteri V55. Vi fikk tomestere i ungsdomsklassene. Bjørn Eric Olsen vant kl. R og Sondre Ravnanger vant kl. J.

Værmeldingen lovte vind og nedbør og det gjorde nok sitt til at det var kun de mest overbeviste feltskytterne som møtte opp.Det betød et lavnivå i deltagelse og kun 30 skyttere møtte opp. Vi hadde 18 av disse.

Det viste seg oså at værmeldingen stemte godt og det var til tider krevende å skyte. I de verste byggene var det problemerbåde med sikten og vinden, som dro godt i knestillingene.

Finalegrensen på grovfelten gikk på 25 treff. Bjarne Muri og Sverre Brovoll gjorde det best av våre med 27 treff. De var etttreff etter Nordstrandskytterne Tobias Lillekvelliand og Gunstein Lauvrak. Videre var følgende av våre kvalifisert for finalen:Kurt Eirik Bekkevold og Nils Thomas Valand med 26 treff, Henrik Oppen og Tore Johansen med 25 treff.

Bjarne skjøt en av de beste finalene. Han og Gunstein skjøt 11 treff. Det betød at Nordstrand fikk mesteren og Bjarne skjøtseg opp til 2. plass. Nils Thomas og Kurt var ikke langt etter med 10 treff i finalen og de besatte de neste plassene. NilsThomas hadde flest innertreff og tok den siste medaljen og Kurt endte på 4. plass. Våre andre tapte endel treff og endte nedpå listen. Arne Ånneland var eneste V55-skytter og hadde en grei vei til samlagstittelen. Arne endte med 30 treff etter åha skutt 21 treff innledningsvis. Det betød at han skjøt en god finale på 9 treff.

Eirik Kristiansen var eneste kl. 4 skytter og tok klassemedaljen. Han skjøt 21 treff etter å ha skutt 6 treff i Kurts skivepå første hold. Vi vet at det var 6 seks treff for anviserene rapporterte resultatet 12/10. Kurt valgte da å droppe omskytingog tok resultatet 6/4. Joakim Mortensen var eneste deltager i kl. 1, men det var ingen tvil. Han hadde nok vunnet uansettdeltagerantall. Joakim skjøt hele 29 treff og var den som hadde flest treff på grovfelten (også når vi regnet inn Follos skyttere).Vi hadde forøvrig en feilskyting til. Lars Bugge skjøt 3 treff i Tores skive på hold 2. Anviserne rapporterte at det var 9/3i Tores skive og Lars fikk anvist 3 treff i sin skive. Da er reglene slik at Tore måtte skyte om, ellers ville han fått 3/0.Det naturlige ville vært at Tore kunne valgt å ta 6/0, som var det dårligste han kunne ha skutt. Omskytingen ga forøvrig 4/2,men i sum betød de to tapte treffene lite.

På finfelten var deltagelsen meget begrenset og det kombinert med været gjorde at ingen finaler ble avviklet. Bjørn Eric Olsenvar eneste deltager i kl. R og han vant med å skyte 19/7. I ER var det fire skyttere. Tobias Mortensen Torbal var vår representant.Han skjøt 17/6 og ble nr. 4. Sondre Ravnanger var eneste deltager i kl. J og han vant med 25/12. I V73 var det tre Østre skyttere.Både Oddbjørn Nyhagen og Øivind Mørk skjøt 29/17, Oddbjørn ble best rangert. Nils Hovde skjøt 23/10. De har vært ute i såmye dårlig vær at lysten til en finalerunde var svært liten. Siden det var kun snakk om Østreskyttere fikk de lov til å gjøreopp om i seieren i klubbmesterskapet kommende helg.

I grovfeltens lagskyting ble vi nr. 2 etter Nordstrand, som slo oss med tre treff. Vårt lag ble utgjort av Sverre Brovoll,Lars Bugge, Nils Thomas Valand og Tore Johansen.

Resultater Mitt DFS Resultatene på MittDFS har ikke med mesterskapsresultatene, så de er gjengitt nedenfor.

Resultater mesterskap klasse 2-5/V55:
1. Gunstein LauvrakNordstrand528/10 5/3 6/039/3Gylt med.
2. Bjarne MuriOslo Østre527/17 5/0 6/238/2Sølv med
3. Nils Thomas ValandOslo Østre526/15 5/4 5/236/6Sølv med
4. Kurt Eirik BekkevoldOslo Østre526/17 4/2 6/136/3
5. Tobias LillekvellandNordstrand528/10 6/1 2/036/1
6. Tore JohansenOslo Østre525/7 4/2 4/033/2
7. Henrik OppenOslo Østre525/12 5/3 2/032/3
8. Helene LillekvellandNordstrand525/7 5/1 1/031/1
9. Arne ÅnnelandOslo ØstreV5521/9 3/1 6/430/5Sølv med
10. Sverre BrovollOslo Østre527/12 3/1 0/030/1
%d