LS: Oppsummering mandag og tirsdag.

Kurt Eirik Bekkevold til Stang-finale med 28 treff på innledende skyting.

Mandag hadde vi deltagere i klasse V73 på bane og i klasse 5 på felt. Våre tre deltagere i V73 skjøt jevnt godt. Nils Hovdekom inn på 248 poeng, Øivind Mørk på 247 poeng og Oddbjørn Nyhagen på 246 poeng. Dette holdt til beger for Nils, mens Øivindmanglet to innertiere på beger.

På felten i klasse 5 var det ingen av våre som klarete å kopiere Eirik Kristiansen sine 30 treff fra tidligere. Lars Buggeble vår beste med 29 treff. Ellers hadde vi fem inne på 28 treff: Bjarne Muri 28/20, Morten Musiol 28/16, Sverre Brovoll 28/13,Helge Norberg 28/13 og Tore Johansen 28/12. På hurtigskytingene fikk vi derimot inn et toppresultat på Stang-skytingen. KurtEirik Bekkevold startet med hele 15 treff på hold 1. Han fulgte opp sterkt med 13 treff på hold 2. Med 28 treff er Kurt heltoppe i toppen på Stang-skytingen, og er kvalifisert for finale med god margin. På felthurtig ble Bjarne vår beste med 10,38,også Henrik Oppen kom inn på 10 tallet med 10.64.

På tirsdag skjøt klasse 4 og Junior bane mens klasse 2 og ER skjøt felt. To av våre fire skyttere klarte beger i klasse 4.Edvard Brendnes og Guro Hollund skjøt henholdsvis til 236 og 235 poeng og plasserte seg godt oppe på begerlista i klasse 4.Kjetil Jansen skjøt 229 mens Vegard Ånneland endte på 217 poeng

Beger ble det også på våre to skyttere i klasse Junior. Både Sondre Ravnanger og Jenny Aardalen skjøt jevnt bra med 247 poengpå Sondre og 246 poeng på Jenny.

I grovfelten var klasse 2 ute og skjøt i sterk vind og regn. I de vanskelige forholdene fikk vi alle våre inn på 20 treffeller mer. Christian Ytterhaug Sæther og Bjørnar Sæther fikk begge 23 treff og beger, mens Knut Hollund og Trond Landrø fikkbegge 20 treff som var litt for lite til å nå beger i klassen.

I klasse ER har vi gledelig mange skyttere med i år. Vi fikk mange gode prestasjoner i et uvanlig dårlig sommervær på Lesja.Tobias Mortensen Torbal skjøt 28/16, Emma Trapper Pedersen 27/9, Stian Stafsberg Klyve 24/10, Dina Elisabeth Berntsen 18/4og Jonas Hofslund 14/3.

%d bloggere liker dette: