Åpne feltstevner 2019

Felt uke 7

Nils Thomas Valand skjøt fullt i Sigdal og Søndre Land. Lars Bugge skjøt fullt i Søndre Modum. Sverre Brovoll leder ØM-uttaket.

Vi har hatt deltagere på tre stevner. Seks skyttere skjøt dobbeltstevne til Sigdal og Søndre Modum på lørdag og tre skyttere tok turen til Søndre Land. Alle skjøt grovfelt.

Sigdal og Søndre Modum arrangerte bilfelt og det ble skutt ett hold på begge stevnene fra hver standplasse. Nils Thomas Valand skjøt fullt i Sigdal, sammen med syv andre. Med 13 innertreff ble han rangert til 5. plass. Lars Bugge ble nr. 14 med 29/14. Sverre skjøt 29/9 og ble nr. 20. Eirik Kristiansen skjøt 23 treff, Arne Ånneland 19 treff og Henrik 18 treff. Henrik fikk for øvrig ødelagt stevnene med er løst forsiktet. Det ble selvfølgelig 0 på de første holdene, man han fikk justert seg inn, slik at det i hvertfall ble 23 treff på de fire siste holdene i Søndre Modum.

Stevnet til Søndre Modum telte som uttak til ØM. Hele 15 skyttere skjøt fullt. Lars var en av dem og med 12 innertreff ble det 12. plass. Nils Thomas og Sverre skjøt begge 29 treff og ble hhv. nr. 24 og 25. Eirik skjøt 28 treff og Arne 23 treff.

Nils Thomas og Sverre dro også til Søndre Land, der fikk de selskap av Tore Johansen. Nils Thomas skyter stabilt godt og det ble 30 treff. Han hadde 17 innertreff, det goldt til rangering til 8. plass. Sverre står med 22 treff i resultatlisten, men han fikk anvist 28 treff. Så det er sikkert en skrivefeil. Tore skjøt 27 treff.

Resultater:   Sigdal   Søndre Modum    Søndre Land

Av status for ØM-uttaket så ser vi at Oslo deltagelsen er noe tynn. Riktignok er det kun tatt med skyttere som har minst to stevner. Det er mye Oslo Østre, kun Gunstein Lauvrak (Nordstrand) er fra et annet lag. Sverre leder klart.

PS: I uke 6 var Sverre en tur på Sørlandet og skjøt stevnene til Imenes og Rise & Løddesøl. Vi har ikke fått med dette tidligere og nevner at Sverre ble nr. 15 i Imenes med 23 treff. I Rise og Løddesøl ble det 27 treff og 11. plass.

Resultater:  Imenes     Rise & Løddesøl

%d