Feltmesterskap 2019

Viken II felt 2019 – artikkel er korrigert

Lars Bugge ble vår beste på 7. plass. Sverre Brovoll ble nr. 8. Det ble også stjerne på Bjarne Muri, Stein Heggen. Korreksjon: Tore Johansen og Nils Thomas Valand tok også stjerne.

Oslo Østres tropp til Viken II besto av 10 grovfeltskyttere. Det var for øvrig ingen fra Oslo skyttersamlag som deltok på finfelten. Solør hadde lagt opp til et kompakt arrangement rundt Vålers baneanlegg. Alt var i gåavstand, med godt vær og god organisering ble det et flott arrangement. Grovfeltløypa hadde avstander fra 290m til 570m, opplegget sees i nederste bilde.

Været var som sagt godt, det var kaldt, men sola varmet godt. Med det kom det en effekt, som ble hyppig diskutert av skytterne. Mange opplevde å få høye serier, sågar så høye at det kom noen bom.

Våre skyttere gjorde det godt på 30-skudden og åtte fikk skyte finalen. Nils Thomas Valand og Bjarne Muri var to av seks skyttere med 30 treff. Lars Bugge, Sverre Brovoll og Henrik Oppen skjøt 28 treff. Stein Heggen og Tore Johansen hadde 27 treff. Inga Kvam skjøt 18 treff i kl. EJ og fikk skyte EJ-finalen.

I lagskytingen ble det 2. plass, ett treff mer hadde gitt seier. Nils Thomas, Sverre, Lars og Eirik Kristiansen var med på laget. 

Finalen var krevende på ukjent opplegg. Hold 1: 1/8 –  kne – 45 sek – 339m. Hold 2: S25H – ligg –  35 sek. – 375m. Avstandene er uoffisielle, oppgitt på standplass etter finaleskytingen.

Våre lyktes i varierende grad i finalen. Lars var kun en av to som skjøt fullt i finalen. Dermed avanserte han til 7. plass. Syv skyttere skjøt 11 treff. Sverre var en av dem og avanserte til 8. plass. Stein skjøt 10 treff og ble nr. 18 og fikk stjerne. Han kjempet også om tittelen i V55 og der ble han nr. 3. For Nils Thomas og Bjarne ble det en finale de glemmer fort. Nils Thomas var godt fornøyd med skytingen, men en feilvurdering på kneholdet ha 0 treff og dermed endte han med 36 treff. Bjarne fikk 8 treff, men han raste ikke lengre ned på listen, enn at det ble stjerne og 16. plass. Tore skjøt 9 treff og ble nr. 23 med 36/6. Henrik skjøt 6 treff og ble nr. 30. Inga har skutt lite felt i vinter og med begrenset erfaring ble finalen for tøff.

PS: Opplegget med medaljer/stjerner er gjerne litt vanskelig å sette opp. Det er mange detaljer. Regelen er at det gis 3 medaljer for inntil 100 skyttere og videre en per påbegynte 50. Tabellen nedenfor er laget av Stein Heggen, basert på resultatene i MittDFS. Der står det at siste medalje gikk på 37/3, da skal alle med bedre resultat ha medalje eller stjerne. Men med 105 skyttere på grovfelten skal det deles ut 4 medaljer. I såfall er medaljegrensen lavere enn 37/3. Tore og Nils Thomas er de best rangerte på 36 treff og hvis ovennevnte er korrekt, så skal de også ha stjerne.

Korreksjon: Kretsen hadde i farten ikke tatt med EJ i oppsummeringen av antall deltagere. Med EJ passerte antallet 100 og det deles dermed ut fire medaljer. Medaljegrensen blir dermed 36/1. Det betyr at også Tore og Nils Thomas tok stjerne og vi endte opp med seks stjerner.

Resultater MittDFS

%d