Innbydelser 2019

Ombudsmøtet 2019

Eirik Ahdell ble valgt til ny samlagsleder. Nils Thomas Valand ble tildelt samlagets fortjenestemedalje.

Ombudsmøtet ble holdt på Østre i lokaler noe preget av rehabilitering etter en oversvømmelse tidligere i høst.

22 ombud møtte fra Østre, Nordstrand, Skarpskytten og Østre Bærum. Akademisk stilte ikke. Samlagsleder Helge Lillekvelland (Nordstrand) ledet møtet, som hadde relativt få saker utenom de faste på programmet. Den største var budsjettet til Hovedstadsstevnet, hvor samlagets innstilling ble vedtatt etter noe diskusjon. Tre saker ble lagt frem for å få innspill: endring av Årets skytter, kjøreplan for samlagsstevnet bane og terminlisten. Det nye samlagsstyret fikk mange gode innspill, som de kan ta med seg for videre behandling.

I pausen ble det servert pizza, generalsekretær Jarle Tvinnereim kom på besøk for å orientere om storbysatsingen. Skyttere som har utmerket seg på landsdels eller nasjonalt nivå ble trukket frem og hedret med blomster. Fra oss gjaldt det Stian Stafsberg Klyve, Bjarne Muri, Helge Norberg og Stein Heggen. Kurt Eirik Bekkevold var også invitert for sin LS-innsats, men han kunne ikke stille.

Meget vel fortjent fikk Nils Thomas Valand tildelt samlagets fortjenestemedalje. Begrunnelsen var mange gode sportslige prestasjoner over mange år og omfattende dugnadsinnsats. Eksempler på dette er tre deltagelser i Nordisk mesterskap med flere lagsskytingsseire, Ese-medalje, flere samlagstitler og innsatsen som stevneleder for Viken II felt, et meget krevende arrangement. Nils Thomas kunne i være tilstede fysisk, men Bjarne Muri og Helge Norberg fikk koplet han opp på en videolink og det ble en fin tildeling for en overrasket Nils Thomas.

Siste post på programmet var valget. Det store var at Helge Lillekvelland ønsket avløsning etter 7 år som leder. Ny leder ble Eirik Ahdell, som da påtar seg et dobbeltverv, som leder av samlaget og Østre. Det går nok helt fint. Det er første gang siden 1971 at en fra Østre bekler dette vervet.

Sverre Brovoll erstattet Gunstein Lauvrak (Nordstrand) som leder av feltutvalget. Morten Musiol fikk avløsning som ungdomsleder, men tar plass som medlem av ungdomsutvalget. Med dette så blir det et noe Østretungt styre, siden Arne Ånneland ikke var på valgt som styremedlem og Bjarne Muri ble gjenvalgt som vara. Ellers ble Tore Johansen gjenvalgt som revisor og han fortsetter i valgkomiteen.

%d