Innbydelser 2020

KM arrangeres 7. september

Smittevernstiltakene er i all hovedsak de samme, som de har vært igjennom hele sesongen og det påvirker de resterende arrangementene/skytingen kraftig. 1m regelen hindrer aktiviteter innendørs og gjør at vi fortsatt må benytte annenhver skive når det gjelder voksne. Ungdommene kan benytte alle skivene.

Det betyr at Baneavslutningen og Erterfesten dessverre må utgå i år.

De gjenværende interne konkurransene settes opp på to skytedager:
mandag 7. september og mandag 14. september.

7. september blir det klubbmesterskap for alle klasser
– tre lag som går på tidspunktene 17:00, 17:45 og 18:30.
forhåndspåmelding er satt opp. NB: veteranene på 100m skyter i første lag med Øivind på skive 2 og Nils på skive 4. Videre kan ungdommene benytte alle tilgjengelige skiver. På 200m skytes det på annenhver skive.
– Det blir fortløpende omgang. Da reduseres tiden man er på banen, samt at med tre lag kunne det blitt mørkt før finalen var ferdig.
– 15 skudden teller som Åpningsfatene 2. avd, samt Vennskapspokalen for kl. 3-5.

14. september
– Skarpskytterkruset og Erterkongens vandrepremie på 200m, forhåndspåmelding og annenhver skive.
– Ungdommene skyter om Oddbjørn Nyhagens premie, en ny evigvandrende premie.

Annet

Ungdomsavdelingen starter ellers opp med skyteskole 3. september og den vil foregå hver torsdag noen uker fremover. Trening utover dette annonserer/avtaler ungdomsavdelingen internt.
Trening på 200m kan foregå etter “selvorganiseringsprinsippet”, men alle har ansvar for at smittevernsreglene blir fulgt.

Skilaget vil arrangere Høstmanøveren lørdag 10. oktober og 7. november er det forberedelser til feltsesongen. Begge deler på Østre.

%d