Generalforsamling Ski- og Hovedlaget ble arrangert på Teams

Eirik Ahdell gjenvalgt som styreleder. Sverre Brovoll tildelt lagets hederstegn. Flere utskiftninger i styret.

Generalforsamlingen ble avholdt torsdag 12. november kl. 19:00, hovedsakelig på Teams og med en liten gruppe på Østre. Sistnevnte sto for møteledelse, fremlegging av regnskap/budsjett og skriving/underskrivning av protokoll.

Oslos smittevernsregler gjorde at vi måtte avholde generalforsamlingen på Teams. Det er beklagelig at noe dermed ikke fikk fulgt møtet.
Vi har diskuterte utsettelse, men det er usikkert hvor lenge nåværende regler vil gjelde. Med noen ukers forlengelse er vi rett i julestria.
Et annet moment var at vi kun hadde de faste postene på agendaen. Med en varslet endring av kasserer var det også greit å ha et nytt styre på plass for endring av fullmakter. Da var det gledelig at oppmøtet var på samme nivå som i fjor.

Årsberetningen var tydelig tynnere enn tidligere i år og viste at aktiviteten har vært redusert i år. Skytternes mestermøte og alt arbeidet på banen satte sitt tydelige preg på regnskapet. For neste år ble det budsjettert for normal skyteaktivitet og noe arbeid på banen. Baneanlegget ble betydelig oppgradert i år, men det er behov for mer drenering ved 200m grava. Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent etter noen kommentarer.

Valget resulterte i noen endringer. Lars Bugge takket av som både kasserer og medlem etter 13 år. Kasserer er en ansvarstung posisjon i Østre og Lars har håndtert dette på en utmerket måte. Lars flytter nå “hjem” til Frogn og Drøbak og blir både både ny kasserer og medlem der. Eirik Kristiansen ble valgt som ny kasserer. Joakim Mortensen byttet posisjon i styret og ble ungdomsleder etter Heidi Grimstad. Helt ny er han i imidlertid ikke, han har fungert som ungdomsleder fra i sommer. Tone Ytterhaug ble nytt styremedlem etter Joakim. Helge Norberg ble ny Skilagsleder etter Stein Heggen. Både Tone og Helge har sittet i styre før.

Kjell Karlsen takket av som leder av jegergruppen etter meget laang og tro tjeneste. Vi er ikke helt sikket på når han startet, men det var på slutten 1990-tallet en gang og da har han ledet gruppen i over 20 år!. En meget imponerende innsats.

Ellers ble Annie Samuelsen nytt varamedlem til styret. Tor Evert Lindeland og Hans Petter Gaarder ble nye medlemmer av ungdomsutvalget.

Underveis i møtet var leder av Oslo prosjektet innom. Morten Undseth informerte om prosjektet status.

Sist men ikke minst, leder av Ordenskollegiet tildelte Sverre Brovoll lagets Hederstegn. Det fikk han for utmerket sportslig og administrativ innsats, samt stor innsats i forbindelse med stevner og dugnader.

%d bloggere liker dette: