Allmøte om Oslo-prosjektet – status og nye tiltak

Det er foreslått å ansette daglig leder og trenere i Oslo. Møt opp på allmøte for å høre hvorfor, og få mulighet til å delta i diskusjonen.  Allmøtet avholdes onsdag 24. mars kl 1900 på Teams

Oslo-prosjektet har pågått gjennom hele 2020, hvor representanter fra alle skytterlagene i Oslo skyttersamlag har kartlagt hvilke utfordringer vi har i dag som hindrer aktivitet og rekruttering. I denne prosessen er det foreslåtte ulike tiltak, hvor man blant annet foreslår å profesjonalisere skytingen organisatorisk. Grovt sett er det foreslått å ansette en daglig leder og egne trenere som skal lede rekrutteringsarbeidet i Oslo, spesielt for barn og unge.

Det er foreslått at skyteskoler skal vare i 12 måneder, for å sikre kontinuitet og hindre frafall (spesielt mellom sesongene). Her vil lønnede trenere ha ansvaret for skyteskolene, hvor daglig leder har en stor rolle i utforming av skyteopplegget.

Vil du høre mer, eller være med i diskusjonen? Meld deg på allmøte onsdag 24. mars kl 1900 som foregår via Microsoft Teams. Her stiller prosjektleder Morten Undseth, samt representanter fra prosjektets styringsgruppe, arbeidsgrupper og samlagsstyret. Les gjerne dokumentene som beskriver det hele i forkant, slik at du er godt forberedt. Påmelding gjøres via følgende lenke: https://forms.gle/wMerAD5WJiindLHr7 (du får invitasjon til møtet samme dag på mailen du skrev i skjemaet).

Nedenfor er linker styringsdokumentet med vedlegg (1-3) som beskriver dagens utfordringer og hvilke tiltak Oslo-prosjektet foreslår som kan implementeres for å bedre situasjonen. Videre ligger dokumentet «Ny organisasjonsstruktur i Oslo» med vedlegg (A-E) som beskriver hvordan man konkret ser for seg ny struktur i Oslo, med nødvendig planverk. Her ligger det også et prosjektbudsjett/kostnadsanalyse for en toårsperiode.

%d bloggere liker dette: