Feltmesterskap og interne 2022

SM grovfelt

Eirik Kristiansen ble samlagsmester. Sverre Brovoll ble nr. 2 og Stein Heggen nr. 3. Stein ble også V55-mester og Geir Andresen ble mester i kl. 2.

Samlagsmesterskapet i grovfelt gikk sammen med Follos i Trøgstad. I bildet f.v Sverre Brovoll, Eirik Kristiansen, Stein Heggen og Geir Andresen. Resultater sees i bildet nedenfor og i MittDFS.

14 skyttere stilte, jevnt fordelt på Østre og Nordstrand. Det er meget bra å ha muligheten til å skyte SM sammen med Follo, men det er synd at deltagelsen er noe laber. Det var uansett en flott skytedag med mye sol og god temperatur.

Eirik Kristiansen forsvarte tittelen fra i fjor, med å skyte 30 treff som den eneste og en god finale på 8 treff. Sverre Brovoll var noe på etterskudd med 28 treff, men skjøt seg til 2. plass med ni treff i finalen. Stein Heggen hadde den beste finalen med 10 treff og avanserte til 3. plass. Han tok også V55 mesterskapet. Helge Norberg og Geir Andresen hadde det nest beste utgangspunktet med 29 treff. Helge klarte seg bra med 8 treff i finalen, men med kun ett innertreff tapte han for Sverre og Stein på rangering. Geir slet noe med avstandsbedømmingen og tempoet i finalen og han skjøt fem treff. Det holdt likevel til mesterskapet i kl. 2. Vår siste finaleskytter var Henrik Oppen som hadde 26 treff som utgangspunkt. Henrik skjøt syv treff og kom på delt 7. plass. Vår siste og syvende deltager var Tore Johansen. Han skjøt 24 treff innledningsvis etter 0 treff på siste hold etter en feilskruing.

%d