Oslo Østre Skytterlags Dameklubb 100år

Klubben ble stiftet allerede høsten 1909 og ansees for å være den eldste i sitt slag.

Det kan vel ikke herske tvil om at Oslo Østre Skytterlags Dameklubb gjennom 100 år har betydd mye for hovedlaget, underavdelingene og ikke minst for Østremannfolka generelt. Tidene har riktignok forandret seg – og behovet for ”oppofrende” damer er ikke lenger like stort, men Dameklubben består like fullt.

5.oktober 1909 ble Kristiania Østre Skytterlags Dameforening stiftet. I 1925 tok foreningen – i likhet med Hovedlaget – navnet Oslo, mens betegnelsen forening ble byttet om til klubb etter rekonstrueringen av laget etter siste verdenskrig. Samtidig fikk klubben sine egne lover – godkjent av Hovedlagets styre – og møtene ble flyttet til Østreheim. 

Dameklubben har stadig vært under utvikling, og i dag drives den nok mest som en hygge- og reiseklubb. Gjennomsnittsalderen er vel litt over gjennomsnittet for befolkningen for øvrig, men vi har i alle fall lang erfaring i sosialt samvær på et høyt nivå.

Klubben teller i dag 22 medlemmer, og første onsdag i måneden samles vi til hyggelig lag – fremdeles i Østres lokaler.

Styrets sammensetning  2008 / 2009 

Leder: Marit Jorsett 
Kasserer: Sigrid Talleraas 
Styremedlem: Ingrid Bølset Johannessen
Skytekomite: Astrid Liberg

%d bloggere liker dette: