LS 2009

Landsskytterstevnet 2009

Landskytterstevnet 2009 begynner lørdag 01.august. Oslo Østre Skytterlag er også i 2009 størst med hele 72 påmeldte skyttere. NRK sender i år drøye 10 timer på fjernsyn og da kan det være greit å skjønne litt av alle klasseinndelingene.

Landsskytterstevnet arrangeres 01.-08.august på Evje som ligger i Aust-Agder fylke, ca 1 times kjøring nord for Kristiansand. Arrangører er Evje & Hornes Skytterlag, Imenes Skytterlag, Mykland Skytterlag, Vennesla Skytterlag og Greipstad Skytterlag. Totalt er det påmeldt mer enn 5300 skyttere fra hele Norge.

Oslo Østre Skytterlag er for fjerde året i rad største skytterlag når det gjelder antall deltagende skyttere. Av de 5312 påmeldte skytterne til Landsskytterstevnet, kommer 72 av dem fra Oslo Østre. Av disse 72 er 13 ungdomsskyttere, 10 veteranskyttere og 49 seniorskyttere (herav 21 skyttere i klasse 5).

Landsskytterstevnet i 2008 gikk meget bra for Oslo Østre Skytterlag, og var et godt steg fremover fra stevnet i 2007. Hovedmålet for ethvert skytterlag er at flest mulig av lagets skyttere skal komme blant den beste tredjedelen i hver øvelse de deltar i. Det gir et sølvbeger og det er stort for en skytter å ha med ett eller flere sølvbeger hjem. I 2008 vant Oslo Østres skyttere hele 83 sølvbeger (mot 63 i 2007), 25 minnemedaljer (mot 13 i 2007) og skaffet seg 30 finaleplasser (mot 20 i 2007). Deltagerantallet i 2008 fra Oslo Østre var 63, mens der året før var 59.

Klasseinndelinger

Et Landsskytterstevne er en masse mønstring for store og små skyttere med mange ulike øvelser. Her følger en kort innføring i de forskjellige klassene for de forskjellige øvelsene.

Klasseinndelingen for baneskyting:

  • Klasse Rekrutt (R) er for 11-, 12- og 13-åringer som skyter liggende på 100M.
  • Klasse Eldre Rekrutt (ER) er for 14- og 15-åringer som skyter liggende på 100M.
  • Klasse Junior (J) er 16- og 17-åringer som skyter liggende og kne på 100M.
  • Klasse 1 er en rekrutteringsklasse for nybegynnere for de som er 18 år eller eldre som skyter liggende på 200M.
  • Klasse 2 er neste rekrutteringsklasse for de som er 18 år eller eldre og disse skyter liggende og kne på 200M.
  • Klassene 3-5 er for senior (klasse 5 er best) som skyter liggende, kne og stående på 200M. Det er her skytterkongen etter hvert kåres.
  • Klasse veteran 55 (V55) er for 55 år og eldre som skyter liggende og kne på 200M.
  • Klasse veteran 65 (V65) er for 65 år og eldre som skyter liggende på 100M.
  • Klasse veteran 73 (V73) er for 73 år og eldre som skyter liggende på 100M.
  • Mellom klassene 1-5 er det bestemte krav basert på ferdighet. Du kan ikke selv velge klasse, det bestemmes ut i fra resultater oppnådd i forrige sesong.

Videre har Landskytterstevnet feltstevne. Klassene R, ER, J, V65 og V73 skyter finfelt med fast avstand 100M. Klasse 2-5 skyter grovfelt dvs avstander fra ca 190 til 420 meter og har 3 skytinger liggende og 2 knestående, mens klasse 1 skyter alle holdene liggende. Som det fremgår av navnet foregår feltskyting ute i naturen.

Alle klasser unntatt R og ER kan også skyte stang og felthurtigskyting. På NRK kalles gjerne disse 2 øvelsene for ”Texas på Landskytterstevnet” siden det foregår fort og med mange skudd på kort tid. Stang består av å skyte liggende flest mulig treff på 2 forhåndsdefinerte hold, skytetiden er 25 sekunder pr hold. Felthurtigskyting består av å treffe 3 forhåndsdefinerte hold så raskt mulig. Skytestillingen er liggende, men skytteren starter stående.

NRK vil onsdag 05.august sende 8 timer fra 25-skudden for klasse 5. De andre klassene har skutt fra lørdag til tirsdag før det. Når klasse 5 er ferdig, vet vi hvem som har kvalifisert seg for kongelag, prinsesselag, osv.

Torsdag 06.august sender NRK 1 time fra banefinalene på kveldstid, mens de sender 1 time på kveldstid fredag 08.august fra finalene i stang og felthurtigskyting, og fra hovedfinalen i samlagsskytingen for seniorer. (Samlagsskytingen foregår for ungdom, veteraner og seniorer, og er mellom de ca 50 samlagene vi har i Norge. Oslo Østre Skytterlag inngår i Oslo Skyttersamlag som stiller lag i alle de 3 nevnte klassene.)

Utover NRKs sendinger, kan du følge med på Landsskytterstevnet 2009 på internett, www.ls2009.no , www.dfs.no/Landsskytterstevnet/ og på www.dfs.no/oslo-ostre/ .

%d