Feltmesterskap 2008-2014

Viken II felt 2014

Kurt Eirik Bekkevold og Nils Thomas Valand tok stjerne. Stein Heggen ble nr. 2 i V55. Tre av våre finfelt fylte på hovedskytingenog kvalifiserte seg for finalene.

itt på etterskudd kommer en oppsummering av vår Viken II innsats. Vi hadde med 11 grovfeltskyttere og 4 finfeltskyttere.

Vi kan ikke si annet at innsatsen i hovedskytingen var meget god. Seks skyttere kvalifiserte seg for grovfeltfinalen. ToreJohansen og Nils Thomas Valand ledet an med 29 treff og fikk plass i siste finalelag. Ellers var det 28 treff på Bjarne Muri,Kurt Eirik Bekkevold og Eirik Kristiansen. Stein Heggens skjøt 27 treff og var også i tet i V55, han var nr. 2 med samme antalltreff som lederen.

Finalen var krevende med vindrosser som slet i skytestillingene og med hold godt over maks avstandene. Det viste seg at Kurttaklet dette best av våre. Han skjøt en meget god finale med 10 treff og endte på en flott 5. plass. Nils Thomas var nestenlike god med 9 treff og ble nr. 7. Det betød stjerne på begge to. I V55 skjøt Stein en god finale med 8 treff. Det viste segat to skyttere til endte på 35 treff og Stein ble rangert som nr. 2. Han var en innertreff fra seieren, men fikk med seg sølvmedaljen. For Bjarne, Tore og Eirik ble det en tap og vi må et stykke ned på resultatlisten for å finne de.

Våre finfeltskyttere skjøt meget godt. Jenny Aardalen (J), Nils Hovde (V65) og Oddbjørn Nyhagen (V73) skjøt alle 30 treff.Sistemann på finfelten var Sondre Ravnanger. I vind med cal. 22 og magasintrøbbel med tilhørende forkilinger på par av holdene,så skjøt den ferske skytteren gode 25 treff i ER. På tre av holdene fylte han helt. Han var ikke helt fornøyd etter skytingen,men kan se tilbake på en meget god debut i et slikt mesterskap.

I finalen skjøt Jenny meget godt, men det kom et dårlig avtrekk og det ble 11/10 og 11. plass. Jenny var likevel godt fornøydmed innsatsen. Bortsett fra det ene skuddet var resten meget bra. Nils fulgte opp hovedskytingen med å skyte fullt i finalen.Han hadde også 8 innertreff, men det er tøft i V65 og han ble rangert til 5. plass. I V73 skjøt Oddbjørn det samme som Nilsog det ble 12/8. På spøk så mente Oddbjørn at han gjorde det bedre, for han måtte ut i omskyting om 3. plassen og endte oppmed et nytt fullt hus og 54 treff. Resultatet av omskytingen ble 4. plass.

I lagskytingene er vårt grovfeltlag omtrent alltid med i tetkampen. I år ble det en ny god plassering, da laget ble nr. 2med 108 treff. Det var to treff etter vinneren Høland/Bjørkelangen. Når det gjelder samlagslagene så ble det en heller laberOslo innsats.

Resultater

%d