LS – minneskyting

Åtte av våre, med rekrutten Simen Havik Samdal i spissen, skjøt 59p. De andre var Arne Grøtting (V55), Christer Malm (V55), Amalie Mortensen Torbal (R), Simen Sanne (ER), Tobias Mortensen Torbal (J), Inga Kvam (J) og Øivind Mørk (V73).

I minneskytingen imponerte rekrutten Simen Havik Samdal mest. Han skjøt 59p og ble rangert så høyt som til 6. plass. Meget godt gjort av vår ferskeste skytter. Amalie Mortensen Torbal skjøt også 59p i kl. R og hun ble nr. 14. Vi hadde flere med 59p. Arne Grøtting og Christer Malm skjøt begge det i V55. Arne ble så høyt rangert som til 2. plass, mens Christer ble nr. 9. Videre skjøt Simen Sanne 59p i kl. ER og ble nr. 109. I kl. J ble det 59p på Tobias Mortensen Torbal og Inga Kvam. Den siste med 59p var Øivind Mørk i V73. Nivået i både kl. J og V73 var så høyt at de tre sistnevnte kom utenfor 1/3-dels grensen, som normalt gir medalje. I år fikk imidlertid alle medalje, som en markering av DFS sitt 125 års jubileum. I resultatene nedenfor er medalje angitt for de som var innenfor 1/3-dels grensen.

%d bloggere liker dette: